آموزشی

مشخصات و دریافت فایل سوالات تستی درس شهروند الکترونیک رشته بازی های رایانه ای فصل یک تا ده با جواب مشترک شاخه کاردانش .

مشخصات و دریافت فایل سوالات تستی درس شهروند الکترونیک رشته بازی های رایانه ای فصل یک تا ده با جواب مشترک شاخه کاردانش . از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل سوال تستی خردادماه درس توسعه دهنده سیستم توسعه محتوا ورد پرس رشته پایگاه اینترنتی با جواب

مشخصات و دریافت فایل سوال تستی خردادماه درس توسعه دهنده سیستم توسعه محتوا ورد پرس رشته پایگاه اینترنتی با جواب از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل پاسخ سوالات تستی و خودآزمایی های واحد کار یک تا ده درس کاربرگرافیکی (ایلستور) دوازدهم شاخه کاردانش .

مشخصات و دریافت فایل پاسخ سوالات تستی و خودآزمایی های واحد کار یک تا ده درس کاربرگرافیکی (ایلستور) دوازدهم شاخه کاردانش . از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل سوالات تستی کاربر فتوشاپ تولید چند رسانه ای پایه دوازده رشته توسعه دهنده پایگاه الکترونیکی با جواب

مشخصات و دریافت فایل سوالات تستی کاربر فتوشاپ تولید چند رسانه ای پایه دوازده رشته توسعه دهنده پایگاه الکترونیکی با جواب از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل مجموعه سوالات تستی درس کاربر گرافیکی ایندیزاین پایه دوازدهم دروس مشترک شاخه کاردانش با جواب

مشخصات و دریافت فایل مجموعه سوالات تستی درس کاربر گرافیکی ایندیزاین پایه دوازدهم دروس مشترک شاخه کاردانش با جواب از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل سوالات تستی کاربر گرافیکی محتوی آموزشی (موهو) پایه 12 تولید محتوی و انیمیشن با جواب

مشخصات و دریافت فایل سوالات تستی کاربر گرافیکی محتوی آموزشی (موهو) پایه 12 تولید محتوی و انیمیشن با جواب از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل سوالات تستی درس محتوا ساز آموزش الکترونیکی ( کپتیویتی و اوتی پلی) پایه 12 شاخه کاردانش با جواب .

مشخصات و دریافت فایل سوالات تستی درس محتوا ساز آموزش الکترونیکی ( کپتیویتی و اوتی پلی) پایه 12 شاخه کاردانش با جواب . از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل سوال تستی خرداد ماه درس کاربر رایانه رشته تولید محتوی الکترونیکی پایه دهم شاخه کاردانش با جواب .

مشخصات و دریافت فایل سوال تستی خرداد ماه درس کاربر رایانه رشته تولید محتوی الکترونیکی پایه دهم شاخه کاردانش با جواب . از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل مجموعه سوالات تستی و تشریحی ، پاسخ کوتاه و چکیده درس کاربر رایانه سیستم عامل پیشرفته با پاسخ در متن

مشخصات و دریافت فایل مجموعه سوالات تستی و تشریحی ، پاسخ کوتاه و چکیده درس کاربر رایانه سیستم عامل پیشرفته با پاسخ در متن از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل سوالات تستی درس محتوی ورد پرس رشته توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی پایه دوازدهم با جواب

مشخصات و دریافت فایل سوالات تستی درس محتوی ورد پرس رشته توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی پایه دوازدهم با جواب از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل