تحقیق جامع در مورد هوش هیجانی – فایل جدید

تحقیق جامع در مورد هوش هیجانی,,هوش هيجاني ,هوش هيجاني ضعيف و بيماري رواني ,هوش هيجاني کاربردي ,ابراز هيجاني و پيامدهاي سلامت ,فرونشاندن هيجاني و پيامدهاي سلامت ,آموختن تنظيم هيجانات خود براي سلامت بهتر ,تأثير مثبت بر حرفه و تجارب

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده 4
فصل اول 5
مقدمه 6
سؤالات پژوهش 7
بيان مسئله 8
اهميت پژوهش 8
هدف از پژوهش 10
فصل دوم: 11
هوش هيجاني 15
هوش هيجاني ضعيف و بيماري رواني 18
هوش هيجاني کاربردي 23
ابراز هيجاني و پيامدهاي سلامت 24
فرونشاندن هيجاني و پيامدهاي سلامت 26
آموختن تنظيم هيجانات خود براي سلامت بهتر 28
تأثير مثبت بر حرفه و تجارب 31
تأثير منفي بر کار و تجارت 33
فصل سوم 35
تجزيه تحليل 36
فصل چهارم 38
نتيجه گيري 39
پيشنهاد 40
منبع 41

چکيده:
نخستين بار دانشمندي به نام سالوي در سال 1990 اصطلاح هوش هيجاني را براي بيان کيفيت، درک احساسات، هم دردي با ديگران و نيز اداره مطلوب خلق و ضوبه کار برد.
هوش هيجاني EQ موضوعي است که در آن به توانايي تشخيص و توصيف هيجانات همچنين مديريت بر هيجانات مي پردازند.
اين هوش در زندگي افراد نقش مهمي را ايفا کرده و همچنين بر سلامتي رواني و جسماني تأثير مي گذارد.
توانايي برخورداري از اين هوش مي تواند اين مسئله را براي ما روشن کند که چرا گاهي افراد با سطح پائين تحصيلات مي توانند موفق تر از افراد با تحصيلات عالي باشند.
بنابراين با کسب اين هوش از طريق محيط خانواده مي توان به موفقيت دست يابي پيدا کرد.

فصل اول

مقدمه:
اولين بار در سال 1990 دانشمندي به نام «سالوي» اصطلاح هوش هيجاني را براي بيان کيفيت و درک احساسات فرد، همدردي با احساسات ديگران و توانايي اداره مطلوب خلق و خو به کاربرد و اين هوش عاملي است که در هنگام شکست در شخص اينجاد انگيزه مي نمايد. تئوري هوش هيجاني ديدگاه جديدي درباره ي پيش بيني عوامل مؤثر بر موفقيت و همچنين پيش گيري اوليه از اختلالات رواني هم فراهم مي کند.
روانشناسي به نام «لگمن» اظهار دارد که هوش شناختي در بهترين شرايط تنها 20 درصد از موفقيت ها را موجب مي شود و 80 درصد از موفقيت ها به عوامل ديگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسياري از موقعيت ها در گروه مهارت هاي هيجاني است. هوش هيجاني عدم موفقيت با ضريب هوشي بالا و موفقيت غيرمنتظره افراد داراي هوش متوسط را تعيين مي کند. افراد باهوش عمومي متوسط هوش هيجاني بالا موفق تر از افراد باهوش عمومي بالا و هوش هيجاني پايين هستند.

سؤالات پژوهش:
1- هوش هيجاني چيست وجه تأثيري در زندگي روزمره ي افراد دارد؟
2- آيا هوش هيجاني تأثيري در سلامت رواني و جسمي افراد دارد؟
3- مي توان گفت که تمام افراد با هوش تحصيلي بالا از هوش هيجاني خوبي نيز برخوردارند؟
4- هوش هيجاني چه مقدار از موفقيت افراد در زندگي را تضمين مي کند؟
5- آيا هوش هيجاني تأثيري در زمينه ي کار و تجارت ايجاد مي کند؟

بيان مسئله:
دروانشناسي معدود زمينه هايي هستند که به اندازه هوش هيجاني علاقه مندي عمومي را برانگيخته باشد. لازم به ذکر است که در پنج سال گذشته هوش هيجاني موضوع پرفروش ترين کتاب ها، مجله ها ومقاله هاي روزنامه بوده است. بنابراين ما را به بحث درباره ي خود علاقه مند کرد.
اکنون ما مي خواهيم در اين پژوهش به تأثيرات اين هوش بر سلامت رواني و جسمي و همچنين کار و تجارت بپردازيم.
ما خواستار روشن کردن اين نکته نيز هستيم که هوش تحصيلي تا چه حد مي تواند با هوش هيجاني وموفقيت افراد ارتباط داشته باشد.

اهميت پژوهش:
هوش هيجاني پيش بيني کننده ي موفقيت افراد در زندگي و نحوه برخورد مناسب با استرس ها است. پژوهش و رشد هوش هيجاني از اهميت زيادي برخوردار است. موارد زير را مي توان به عنوان اهميت هوش هيجاني بيان نمود‌:
1- ايجاد حس مسئوليت پذيري
2- ايجاد زندگي شاد و با نشاط
3- برخورد با موقعيت هاي خطرناک
4- ايجاد روحيه همکاري و کمک به ديگران
دانيل لگمن نيز در مورد اهميت هوش هيجاني چنين مي گويد:

 

دانلود مستقیم فایل