پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH – فایل جدید

پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH

پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH
پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH
اين پرسشنامه شامل جملاتي درباره جنبه هاي مختلف زندگي شماست كه ممكن است با آن موافق يا مخالف باشيد. هر جمله را با دقت بخوانيد و سپس ميزان موافقت يا مخالفت خود را با علامت(*) مشخص كنيد. توجه داشته باشيد جواب صحيح يا غلط وجود ندارد. سعي نماييد حتي الامكان از پاسخ به مورد’نه موافق و نه مخالف’ خودداري كنيد. فقط وقتي اين مورد را علامت بزنيد كه در موافق يا مخالف بودن خود نسبت به يك جمله كاملا شك و ترديد داشته باشيد.

 

دانلود مستقیم فایل