گزارش کارآموزی در شهرداری منطقه چهار (4) ارومیه – فایل جدید

گزارش کارآموزی در شهرداری منطقه چهار (4) ارومیه ,گزارش کارورزی در شهرداری منطقه چهار (4) ارومیه

فهرست مطالب:
مقدمه ————————————————————— 4
شهرداری ارومیه ——————————————————– 4
ساختمان شهرداری ارومیه ————————————————- 5
نمودار سازمانی شهردای ارومیه ———————————————- 6
شهرداران ارومیه ——————————————————- 7
واحدهای تشکیل دهنده شهرداری —————————————— 10
 دبیرخانه —————————————————– 10
 بخش درآمد ————————————————– – 11
 نوسازی —————————————————— 11
 واحد عمرانی ————————————————— 11
شرح وظایف حوزه مدیریت شهر سازی ومعماری ———————————- 11
قوانین و مقررات شهرداری ——————————————– – 21
 اصل صدم ————————————————- 21
 اصل صد و یک ——————————————- — 21
 اصل صد و دو ———————————————– 22
 اصل صد و سه ———————————————-22
 اصل صد و چهار ——————————————— 22
 اصل صد و پنج ——————————————— 22
 اصل صد و شش——————————————— 22
کلیات گزارش کار ————————————————- 23
 برنامه های مورد استفاده در بخش شهرسازی —————————– 25
– سیستم جامع شهر سازی ——————————- 25
– سیستم دبیرخانه ———————————— 26
– ARC GIS ———————————— 27
ویژگی های GIS ————————– 29
ورودی ها ——————————– 29
خروجی ها ——————————- 29
مدل رستری —————————— 30
مدل برداری ——————————- 30
پردازش ——————————— 31
قابلیت ها ——————————— 32
تحلیل گر مکان —————————– 34
کاربرد GIS در مهندسی عمران —————– 35
AUTO CAD 3D MAP ————————— 37
امکانات کلیدی نرم افزار ————————- 38
وظایف محول شده ————————————– 38
تقدیر و تشکر —————————————– 49

مقدمه:
شهرداری در کشور ایران، سازمانی نیمه دولتی است که زیر نظر شهردار اداره می‌شود. وظیفه این سازمان، پاکیزه نگاه داشتن شهر، جمع آوری و حمل زباله شهری، صدور مجوزهای ساخت و ساز شهری، دریافت عوارض شهری از شهروندان و همچنین برقراری نظم در شهر و فرماندهی بر نیروهای راهنمایی و رانندگی را بر عهده دارد.

شهرداری ارومیه:

از زمان سلطنت نا صرالدین شاه قاجار مخصوصاً آغاز نهضت مشروطه طلبی جهت نظافت کوچه ها ومعابر و تامین روشنایی آنها ونصب فانوس در گذرگاهها وخیابانهای شهرهای بزرگ کشور بتدریج اداراتی بنام(بلدیه)تشکیل گردید . علاوه بر تامین نظافت و روشنایی شهر، امر نان وگوشت و ارزاق عمومی مردم نیز که همیشه یکی از ابتلائات عمده اولیای شهرها بود بعهده مسئولین بلدیه واگذار شد.

 

دانلود مستقیم فایل