کار تحقیقی قنات و آب های زیر زمینی – فایل جدید

کار تحقیقی قنات و آب های زیر زمینی,علل مؤثر در خشك شدن قنات‌ها و راههاي مبارزه با آن,مقدمه قنات ,اسامي معادل قنات ,شماي قنات ,ساختمان و مشخصات قنات ,ویژگیهای قنات ,حفر قنات , طول و عمق قنات

فهرست مطالب

چكيده 1
مقدمه قنات 2
اسامي معادل قنات 3
شماي قنات 4
ساختمان و مشخصات قنات 5
ویژگیهای قنات 6
حفر قنات 6
طول و عمق قنات 7
محاسن و مزایای قنات 7
توزيع جغرافيايي قنات در ايران 8
ساختمان هاي مرتبط با قنات 9
آمار قنات‌هاي‌ كشور 14
بررسي‌ وضع‌ قنات‌ها در سه‌ دهه‌ اخير 16
نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ در مطالعة‌ قنات‌ها 21
آلودگي‌ آب‌ قنات‌ها 22
تغديه‌ مصنوعي‌ سيلاب‌ 24
علل مؤثر در خشك شدن قنات‌ها و راههاي مبارزه با آن 26
الف- علل طبيعي 27
ب- عوامل انساني 30
تغديه‌ مصنوعي‌ سيلاب‌ 34
بحث و نتبجه گیری 36
ارائه پیشنهادات 38
منابع 39

چكيده
طرح‌ بانك‌ اطلاعات‌ پروژه‌هاي‌ تحقيقاتي‌ و مدارك‌ علمي‌ آب‌ در سال‌ 1374 با هدف‌ آماده‌ سازي‌ 10000 مدرك‌ درموضوعات‌ آب‌، به‌ طور مشترك‌ بين‌ وزارت‌ نيرو و مركز اطلاعات‌ و مدارك‌ علمي‌ ايران‌ آغاز شد. اين‌ مجموعه‌ بااستفاده‌ از نرم‌ افزار CDS/ISIS و اصطلاحنامه‌هاي‌ معتبر جهاني‌ در موضوع‌ آب‌ تهيه‌ شده‌. در اين‌ مقاله‌ كه‌ با استفاده‌ ازبانك‌ مذكور نوشته‌ شده‌، با اشاره‌ به‌ آمار قنات‌هاي‌ كشور، وضع‌ آن‌ در سه‌ دهه‌ اخير بيان‌ شده‌ و نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌مطالعات‌ انجام‌ شده‌ مشخص‌ گرديده‌. ضمناً علل‌ آلودگي‌ آب‌ قنات‌ها و چگونگي‌ تغذية‌ مصنوعي‌ از سيلاب‌ به‌ منظورحفاظت‌ از آبدهي‌ قنات‌ها را تشريح‌ گرديده‌ و اشاره‌ شده‌ كه‌ با كمك‌ فن‌ قنات‌سازي‌ علاوه‌ بر انتقال‌ آب‌ شيرين‌ از مناطق‌كوهستاني‌ به‌ دشت‌ها و حاشية‌ كويرها، با تكيه‌ بر علوم‌ و فن‌آوري‌ جديد مي‌توان‌ آب‌هاي‌ شور را از مجاورت‌ سفره‌هاي‌آب‌ شيرين‌ دور كرد. در پايان‌ پيشنهادهايي‌ نيز براي‌ تقويت‌ بانك‌ اطلاعاتي‌ فوق‌ الذكر ارائه‌ شده‌ است‌.


مقدمه قنات
تازه واردي كه قدم به فلات ايران ، به مراكش و ياواحه هاي صحرا(شمال آفريقا) مي گذارد با رديفي از دهانه ها مواجه مي شود كه مناطق خشك كوهپايه ها را طي مي كنند تا به نقطه اي سبز و خرم كه هميشه يك روستا و گاه يك شهر است برسند. اگر كنجكاوي به خرج دهد و به بررسي ادامه دهد درخواهد يافت كه اين سوراخها ، دهانه چاههايي است كه سطح زمين را به دهليزهاي زيرزميني كه آب را به روستا مي برد و در سطح زمين جاري مي سازد ، متصل مي كند.

 

دانلود مستقیم فایل