کار تحقیقی بررسی تاثیر قیمت بیمه نامه در گرایش مردم به بیمه – فایل جدید

کار تحقیقی بررسی تاثیر قیمت بیمه نامه در گرایش مردم به بیمه,تحقیق بررسی تاثیر قیمت بیمه نامه در گرایش مردم به بیمه,مطالعه هزینه و حق سرانه خدمات درمانی ,بیمه نامه ,گرایش مردم نسبت به بیمه عمر,مزایای بیمه های زندگی

کار تحقیقی بررسی تاثیر قیمت بیمه نامه در گرایش مردم به بیمه

فهرست مطالب

مقدمه
ضرورت و اهمیت تحقیق
چکیده
فرضیه
روش تحقیق
پیشینه بیمه در ایران
مطالعه هزینه و حق سرانه خدمات درمانی
بیمه نامه
حق بیمه
بیمه گذار
بیمه شده
گرایش مردم نسبت به بیمه عمر
بیمه شده اصلی
بیمه شده تبعی
حق سرانه
ذینفع
فرانشیز
بیمه عقدی است با خصوصیات و ویژگی های زیر
مزایای بیمه های زندگی
گرایش مردم به بیمه عمر
سئوالات پژوهش
منابع
نتیجه گیری


فرضیه هایی برای این تحقیق در نظر گرفتم که بدانم آیا عملکرد بیمه مناسب بوده است ؟ آیا احساس رضایت و خرسندی از عملکرد بیمه می تواند در رفتار انسانها تاثیر گذارد و یا در کار آنها اثر بخشی داشته باشد. آیا قیمت بیمه ای که ما می کنیم در گرایش مردم به سمت بیمه موثر است؟ می گوییم عوامل زیادی بر گرایش مردم به سمت بیمه تاثیر دارد که یکی از آنها می تواند قیمت بیمه و اطلاع رسانی خوب و به موقع به مشتری باشد.
البته برای رسیدن به هدفهای بیمه و ارائه خدمات و تسهیلات از سوی آنها و میزان عملکرد بیمه در قبال تعهدات بایدرس و جویهایی به عمل آید که بتوان فهمید قیمت و گرایش مردم با بیمه ارتباط نزدیکی با هم دارند.

 

دانلود مستقیم فایل