کارتحقیقی اثر دما بر روی سیستم اندازه گیری وکنترل آن – فایل جدید

تحقیقی اثر دما بر روی سیستم اندازه گیری وکنترل آن,بررسی اثر دما بر روی سیستم اندازه گیری وکنترل آن,مقاله اثر دما بر روی سیستم اندازه گیری وکنترل آن,طراحی و ساخت یک سامانه اندازه گیری و کنترل دما ,مقاله اثر گرما بر سیستم های اندازه گیری

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه 2
مشخصات سیستم های اندازه گیری 3
امروزه اکثر سازمان ها انتظار دارند که سیستم اندازه کیری آن ها 4
وظایف یک سیستم اندازه گیری 4
کاربرد های سیستم های اندازه کیری: 4
خطاهای محیطی 5
خطاهای قابل کنترل 5
یک دید کلی از اندازه گیری ها : 6
تاثیرات دمایی : 6
فصل دوم : پیشینه و اهداف : 8
2-1- مقدمه : 8
با موضوع اثر انتقال گرما بر روی سیستم های اندازه گیری 9
طراحی و ساخت یک سامانه اندازه گیری و کنترل دما 11
اثر گرما بر سیستم های اندازه گیری 16
اهداف و برنامه ریزی برای آینده 40
منابع و ماخذ 41

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1 13
شکل2 23
شکل3 27
شکل4 27
شکل5 29
شکل6 30
شکل7 32
شکل8 35

چکیده :
در فصل اول این سمینار یک مقدمه ای از سیستم های اندازه گیری داریم و به تعریف سیستم های اندازه گیری و چگونگی عملکرد آن ها و کارآیی آن ها و خطاهای موجود در سیستم های اندازه گیری می پردازیم همچنین در این فصل یک دید کلی از اندازه گیری دما را تعریف می کنیم و علل احتمال بروز خطاها در سیستم های اندازه گیری را بیان می کنیم و در پایان فصل اول تاریخچه ی اندازه گیری را مورد بررسی قرار می دهیم و به آن می پردازیم در فصل دوم ابتدا به پیشینه ی این سمینار پرداخته شده و پایان نامه و مقاله ها و کتاب هایی آورده شده است که از آن ها برای آینده به عنوان یک جنبه ی مثبت نگاه می کنیم ، در ادامه به بیان مسئله پرداخته و به ویژگی های سیستم های اندازه گیری و تاثیر دما بر روی آن ها و کنترل دمای آن اشاره شده است و در نهایت مدل خاصی تعریف می شود و بر روی آن کارهایی که این سمینار را تثبیت کند انجام می شود. و در پایان نیز اهداف و برنامه ریزی ها و کار هایی که در پایان نامه انجام خواهیم داد بیان شده است.

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه :
فرایند سنجش و اندازه گیری عوامل مختلف در زندگی بشر از بدو خلقت اهمیت زیادی داشته و هر فردی دوست داشته نتیجه ی کار یا اهمیت آن را با معیاری اندازه گیرد. از حدود 7000 سال پیش بشر از مقادیر شناخته شده ای همچون طول اعضای بدن ، طول انگشتان ، دست و پا و …. به منظور اندازه گیری و مبادلات تجاری استفاده می کرده است. با گذشت زمان نیاز به بهینه سازی این سیستم بیشتر شد تا جایی که برای سیستم های اندازه گیری نیز استاندارد هایی تعریف شد وشاخص هایی گذاشته شد که عبارت انداز :
1- سیستم اندازه گیری ایده آل باید صحت داشته باشد و در هر زمان اندازه گیری درست انجام دهد.
2- کیفیت سیستم اندازه گیری با استفاده از مشخصات آماری مشخص شود.
اولین بار نظریه ی ساخت سیستم های اندازه گیری توسط گوس ریاضی دان آلمانی در سال 1832 میلادی ارائه شد او پیشنهاد کرد که یکاهای پایه به یکدیگر وابسته نیستند و سایر یکاها بر اساس یکاهای پایه و به وسیله ی معادلات مربوط به کمیت های فیزیکی بیان می شوند. دستگاهی که گوسی ساخت عبارت بود از یکای طول بر حسب میلی متر و یکای جرم بر حسب میلی گرم و یکای زمان بر حسب ثانیه . البته این دستگاه انتشار پیدا کرد ولی مورد تحسین و استفاده واقع نشد و در سال 1860 دستگاه استاندارد بین المللی (SI ) منتشرشد که در اکتبر همین سال در پاریس هفت یکای اندازه گیری را دستگاه بین المللی یکاها نامیدند که به اختصار به یکاهای (SI ) معروف شدند. پیشرفت فناوری به توانایی انسان در اندازه گیری بستگی دارد و با پیشرفت فناوری احتیاچ به اندازه گیری دقیق تر و پیشرفته تر احساس می شود.

 

دانلود مستقیم فایل