کار تحقیقی مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب – فایل جدید

کار تحقیقی مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب,بررسی موضوع مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب,دانلود مقاله مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب,تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب,مقاله مسئولیت مدنی,کالاهای معیوب,مقاله کالای معیوب

چکیده:
در سالهای اخیر حقوق معاصر دراکثر کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته صنعتی شاهد رشد مداخله گرایانه دولتها در روابط اجتماعي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي، و در نتيجه وضع قوانين حمايتي آمره از اقشار ضعیف جامعه بالاخص مصرف کنندگان است. امروزه دولتها در راستای کنترل و حمایت از روابط اقتصادی جامعه نه تنها به وضع قوانین و مقررات معین در اعمال مجازات شديد براي بزه هايي از قبيل كلاهبرداري، تدليس، و تقلب در معاملات تجاري مبادرت مي كنند، بلكه با وضع قوانين آمره و انتظامی از مصرف كنندگان بعنوان طرف های ضعيف قرارداد، در برابر معاملات غير عادلانه، تجارت كالاهاي معيوب و خطرناك، و تحميل يك جانبه شرايط قرارداد از سوي توليدكنندگان، فروشندگان، و مراكز خدماتي، حمايت مي كنند.در این تحقیق نویسنده در راستای پژوهش همه جانبه در مسئولیت تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان کالای معیوب اسن.
کلید واژه:
مسئولیت مدنی،کالای معیوب

مقدمه:
تولید گسترده انواع و اقسام کالا و تسهیل حمل‏ونقل کالا و سرعت مبادلات کالا از نقطه‏ای به نقطهء دیگر و متقابلا افزایش مصرف و نیازمندی به کالاهای گوناگون‏ ایجاب می‏کند نظام حقوقی شایسته‏ای در جهت حمایت از حقوق مصرف‏کنندگان‏ و جبران خسارت ناشی از مصرف کالاهای معیب ایجاد گردد.در گذشته‏ای نه چندان‏ دور دعاوی مطرح شده از جانب مصرف‏کنندهء زیان‏دیده بر مبنای مسئولیت‏ قراردادی مورد رسیدگی قرار می‏گرفت،اما دیری نگذشت که نقاط ضعف چنین‏ مبنائی زمینه‏ساز گذر از مبنای مذکور و حرکت به سوی مبانی غیرقراردادی شد.غالبا کسانی که از مصرف کالا متضرر می‏شوند هیچ رابطهء قراردادی با تولیدکننده ندارند و از طرفی میزان خسارت وارد شده نیز در اکثر موارد بیش از بهای قراردادی کالاست.بنابراین اعمال مبنای قراردادی به سود تولیدکنندگان‏ و به زیان مصرف‏کنندگان بود.در اولین گام در اعمال مبنائی غیرقراردادی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر مطمح نظر قرار گرفت،اما مشکل عنده‏ای که متوجه‏ این مبنا بود،دشواری اثبات تقصیر تولیدکننده بود که در غالب دعاوی به همین‏ دلیل،مصرف‏کننده با شکست مواجه می‏شد.مبانی مسئولیت محض به عنوان‏ آخرین دستاورد بشری،تا حدود زیادی توانسته است مشکلات مذکور را مرتفع‏ کند به نحوی که امروزه گرایش به این مبنا در حقوق غالب کشورها به وضوح‏ دیده می‏شود.موضوع مهم دیگری که نیازمند توجه و رسیدگی خاص بوده است مسئله‏ تفاوت و تمایز مفهوم عیب در نظام مسئولیت قراردادی با مفهوم آن در نظام‏ مسئولیت مدنی است.نتیجهء تلاشهای انجام شده به ارائه تعریفی متفاوت از مفهوم عیب و کالای معیب منجر شده است.به این صورت که یک محصول در مسئولیت ناشی از تولید زمانی معیوب است که فاقد«ایمنی»ای باشد که قانونا می‏توان انتظار داشت. بنابراین در بررسی و ارزیابی ایمنی محصول،اهمیتی‏ ندارد که طرفین در این رابطه چه خواسته‏اند و یا خریدار،به طور متعارف چه‏ انتظاراتی داشته است،به عبارتی این یک مفهوم نوعی و متکی بر انتظار مشروعی‏ است که برای احتراز از رابطهء قراردادی پیش‏بینی شده است
بیان مسئله:
مسئولیت تولیدکنندگان کالا به عنوان شاخه‏ای از مسئولیت مدنی از حیث‏ مبنا مراحل متعددی را گذرانده که از مبنای مسئولیت قراردادی شروع و به‏ مبنای مسئولیت محض منتهی می‏شود.مشکلات عمده‏ای که پیرامون هر کدام از مبانی مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی مبتنی بر تقصیر وجود داشت و نیز ضرورتهای اقتصادی سرانجام زمینه‏ساز اقدام خطیر اتحادیه‏ اروپا در سال 1985 شد که به موجب آن قواعد نمونه‏ای ارائه گردید که از حیث‏ مبنا مبتنی بر مسئولیت محض بود و کشورهای عضو اتحادیه ملزم به رعایت‏ آن مبنا در قوانین جدید خود شدند.خوشبختانه همین مبنا در لایحه حمایت‏ از حقوق مصرف‏کنندگان قوانین سایر کشورهای پیشرفته،در همگامی با قوانین سایر کشورهای پیشرفته اتّخاذ شده است.تحوّل مهم دیگری که در عرصه مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا روی‏ داه،ارائه تعریفی متفاوت از مفهوم سنّتی عیب و کالای معیب است.بر مبنای چنین تحولی در تشخیص عیب و کالای معیب دیگر اهمیتی ندارد که‏ طرفین در این رابطه چه خواسته‏اند و یا خریدار،عقلا چه انتظاراتی داشته‏ است،بلکه همین قدر که کالایی فاقد«ایمنی»ای باشد که قانونا از آن می‏توان‏ انتظار داشت،آن کالا معیب است.

اهمیت و ضرورت تحقیق:
با دگرگونى قواعد سنتى حقوق کلاسیک، مسئولیت مدنى در جهت حمایت بیشتر از زیان دیدگان و جبران بهتر خسارت‏هاى وارده بر آنها، با تحولات همراه بوده است. در این راستا یکی از پراهمیت ترین های این موضوع مسئولیت مدنی ناشی از کالاهای معیوب می باشد که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.
طرح سوالات:
1. مسئولیت مدنی می تواند تضمینی برای جبران خسارت کالای معیوب باشد؟
2. در ایران قوانینی مشخص برای مبارزه با تولید کنندگان کالاهای معیوب وجود دارد؟
فرضیات تحقیق:
بلی-بلی
پیشینه تحقیق:
1- بررسي تطبيقي مسئووليت مدني توليد كنندگان و فروشندگان كالا در حقوق ايران، فرانسه و انگليس
مباني مسئوليت مدني خسارت ناشي از استعمال كالاي معيوب بر دو قسم مي باشد. مسئوليت قرار دادي و مسئوليت خارج از قرارداد. در اين رابطه: تئوريهاي تضمين اسمني مبيع و فرض آگاهي فروشنده حرفه اي از عيوب كالا در مسئوليت قراردادي و تئوريهاي تقصير و مسئوليت محض در مسئوليت خارج از قرارداد مطرح مي شوند.
نوع نوشتار: پایان نامه
سال انتشار: 1378
عنوان نشر: پايان نامه كارشناسي ارشد
سازمان (ها): دانشگاه امام صادق (ع)، دانشكده معارف اسلامي و حقوق، تهران، 1378 –
2-مسئوليت سازندگان و فروشندگان كالا در حقوق ايران و ارائه پيشنهادهاي قانوني
همکار : محمد دمیرچی | مسئول : عباسعلی دارویی |
اين طرح شامل موارد ذيل است : -1 كليات : تعريف موضوع و قلمرو بحث ، تعريف اصطلاحات و مفاهيمي كه در طول بحث كرارا بكار مي‌رود. -2 مباني مسئوليت سازندگان و فروشندگان: يعني با توجه به فقدان نقص قانون راجع به مسئوليت سازندگان و فروشندگان كالا، مسئوليت آنها بر چه مبنايي قابل توجه است كه تئوريهاي مختلف (قراردادي، غيرقراردادي) مورد بررسي قرار مي‌گيرد. -3 شرايط دعواي مسئوليت سازندگان و فروشندگان: كه شامل مي‌شود از تعيين اطراف دعوي، شرايطي كه مصرف‌كننده زيانديده بايد اثبات كند و شيوه‌هاي جبران خسارت . -4 نتيجه‌گيري و پيشنهادات : در اين فصل سعي مي‌شود كه راهكارهايي جهت هر چه بيشتر حمايت مصرف‌كنندگان ارائه شود تا شايد بتواند الگويي براي قانونگذار هنگام وضع قانون در اين زمينه باشد.
…………………..

 

دانلود مستقیم فایل