دانلود پاورپوینت (اسلاید) یادگیری فردی – فایل جدید

دانلود پاورپوینت (اسلاید) یادگیری فردی, عوامل تشکیل دهنده رفتار سازمانی, فرایند یادگیری, مکاتب یادگیری, نظریه شرطی سازی کلاسیک,پاولف, نظریه شرطی سازی عامل,اسکینر, نظریه یادگیری اجتماعی,بندورا,,انواع تقویت, تقویت مثبت, تقویت منفی, خاموش

عنوان: دانلود پاورپوینت (اسلاید) یادگیری فردی
دسته: مدیریت (مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)
فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)
تعداد اسلاید: 25 اسلاید
این فایل با فرمت پاورپوینت در تعداد 25 اسلاید زیبا و کامل در زمینه ‘ یادگیری فردی ‘ بوده که می تواند به عنوان سمینار(کنفرانس) در کلاس برای درسهای مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
عوامل تشکیل دهنده رفتار سازمانی
یادگیری
تعریف یادگیری
فرایند یادگیری
مکاتب یادگیری
نظریه شرطی سازی کلاسیک-پاولف
نظریه شرطی سازی عامل-اسکینر د
نظریه یادگیری اجتماعی-بندورا
انواع تقویت
تقویت مثبت
تقویت منفی
تنبیه
خاموش سازی
مکتب شناختی یادگیری
کاربرد یادگیری در مدیریت رفتار سازمانی
نتیجه گیری
منابع

 

دانلود مستقیم فایل