دانلود پاورپوینت (اسلاید) نظريه نهادينگي – فایل جدید

دانلود پاورپوینت (اسلاید) نظريه نهادينگي قديم و جديد, مفهوم نهاد, ويژگيهاي نهادها, كاركردهاي نهادهاي اجتماعي, كاركردهاي نهادهاي خانوادگي, فرآيندهاي تقليدي, مشروعيت: سازه اصلي نظريه نهادي, نظريه نهادينگي ساختار سازماني سلزنيك, كاركرد هاي اصلي

عنوان: دانلود پاورپوینت (اسلاید) نظريه نهادينگي
دسته: مدیریت (مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)
فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)
تعداد اسلاید: 28 اسلاید
این فایل با فرمت پاورپوینت در تعداد 28 اسلاید زیبا و کامل در زمینه” نظريه نهادينگي ‘ بوده که می تواند به عنوان سمینار(کنفرانس) در کلاس برای درسهای مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
مقـدمه
مفهوم نهاد
انواع نهادها
كاركردهاي نهادهاي اجتماعي
كاركردهاي نهادهاي خانوادگي
كاركردهاي نهادهاي حكومتي
كاركردهاي نهادهاي مذهبي
كاركردهاي نهادهاي اقتصادي
كاركردهاي نهادهاي آموزشي
ويژگيهاي نهادها
كاركرد هاي اصلي نهادها
نظريه نهادينگي ساختار سازماني سلزنيك
هم شكلي نهادي
ساز و كارهاي تغيير هم شكلي نهادي
هم شكلي اجباري
فرآيندهاي تقليدي
فشارهاي هنجاري
هم شكلي نمادين
مشروعيت: سازه اصلي نظريه نهادي
جمع بندي
منابـــع

 

دانلود مستقیم فایل