دانلود پاورپوینت ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان – فایل جدید

دانلود پاورپوینت ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در حجم 31 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل, دانلود پاورپوینت ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان, مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای, تعریف هیئت است

عنوان: دانلود پاورپوینت ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان
تعداد اسلاید: 31 اسلاید
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
دسته: حسابداری
نقش گزارشگری مالی این است که اطلاعاتی ارائه کند که برای کسانی که میخواهند درباره واحد تجاری تصمیمات اقتصادی اخذ نمایند مفید باشد تا آنها بتوانند مبلغ ، زمان و عدم اطمینان خالص جریان های نقدی آینده مربوط به واحد های تجاری را بر آورد نمایند. این فایل در حجم 31 اسلاید در زمینه ‘ ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ‘ می باشد که می تواند به عنوان کار ارائه کلاسی بصورت سمینار یا کنفرانس مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیراست:
تعریف هیئت استاندارد های حسابداری مالی
در رابطه با نقش گزارشگری مالی
اطلاعات حسابداری و مدلهای ارزشیابی
مدل ارزشیابی مبتنی بر سود سهام
مدل میلر ومودیگلیانی
تئوری مازاد (Clean Surplus Theory)
ارزش اطلاعات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران
شرایط بازار کارا
گونه های مختلف بازار های کارا
اشکال فرضیه بازار کارا
تئوری مجموعه اوراق بهادار(portfolio theory)
انواع ریسک
تئوری پرتفوی
مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
بازده یک فقره سهام
فاکتور بتا معرف ریسک سیستماتیک
محتوای اطلاعاتی اعلان سود
روش حسابداری موثر بر گردش وجوه نقد
خلاصه تحقیقات بازار سرمایه
خلاصه تحقیقات بازار سرمایه
نقش حسابرسی در فرآیند گزارشگری مالی
اطلاعات حسابداری و اعتباردهندگان

 

دانلود مستقیم فایل