دانلود پاورپوینت (اسلاید) مدیریت مذاکره – فایل جدید

دانلود پاورپوینت (اسلاید) مدیریت مذاکره, تعریف مذاکره, عناصر مذاکره, چهار نوع وضعیت مذاکره مدیران, هدف ها و نتایج مذاکره, شاخص های مذاکره اثر بخش, شناسایی طیف چانه زنی, تعریف طیف توافق در چانه زنی توزیعی, تفاوت های فرهنگی در مذاکرات, راهبرد ,,,

عنوان: دانلود پاورپوینت (اسلاید) مدیریت مذاکره
دسته: مدیریت (مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)
فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)
تعداد اسلاید: 21 اسلاید
این فایل در 21 اسلاید با عنوان « مدیریت مذاکره » می باشد که می تواند به عنوان کار کلاسی ( ارائه در کلاس به شکل سمینار یا کنفرانس) برای درسهای مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد ، بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
تعریف مذاکره
عناصر مذاکره
چهار نوع وضعیت مذاکره مدیران
هدف ها و نتایج مذاکره
شاخص های مذاکره اثر بخش
فرآیند مذاکره
شناسایی طیف چانه زنی
تعریف طیف توافق در چانه زنی توزیعی
تفاوت های فرهنگی در مذاکرات
راهبرد های مذاکره
اهمیت نتایج ماهوی و رابطه ای در مذاکره
فنون مذاکره و انواع مذاکره
نتیجه گیری
فهرست منابع

 

دانلود مستقیم فایل