دانلود پاورپوینت مدیریت فشار روانی – فایل جدید

دانلود پاورپوینت درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته, دانلود پاورپوینت مدیریت فشار روانی, شالوده فشار روانی, تعریف فشار روانی, پاسخ فشار روانی, مدیریت پیشگیری فشار روانی, سرچشمه های فشار روانی, عوارض کلی انطباق

عنوان: دانلود پاورپوینت مدیریت فشار روانی
دسته: مدیریت (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 28
طراحی زیبا با اسلایدهای كامل و جامع
در این فایل بصورت جامع به بررسی موضوع مدیریت فشار روانی پرداخته ایم. این فایل بخشهای زیر را پوشش می دهد:
شالوده فشار روانی
تعریف فشار روانی
پاسخ فشار روانی
تمایز میان عوامل موجد فشار روانی (stressors) و پاسخ فشار روانی (stress response)
عوارض کلی انطباق (GAS) The General Adaptation Syndrome
سرچشمه های فشار روانی
سطح فردی
سطح گروهی
سطح سازمانی
سطح فراسازمانی (Extra-Organizational)
تفاوتهای فردی
الگوی رفتاری نوع الف:
الگوی رفتاری نوع ب
شخصیت خستگی ناپذیر
آثار فشار روانی
فشار روانی منفی یا تنیدگی دارای هزینه های فردی و سازمانی است
قانون فشار روانی
مدیریت پیشگیری فشار روانی
مراحل سه گانه پیشگیری
راهبردهایی که در سطح سازمان برای پیشگیری فشار روانی به کار می روند
انواع حمایت اجتماعی
فنون کاهش فشار روانی
آرام سازی عضلانی
بازخور حیاتی
درمان
ساختار دهی مجدد شناختی
سلامت کلی
استلزامهای مدیریتی

 

دانلود مستقیم فایل