دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض و مذاکره – فایل جدید

مدیریت تعارض و مذاکره, تعریف تعارض, دیدگاهها ی تعارض, انواع تعارض, سطوح تعارض در سازمان, فراگرد شکل گیری تعارض, پیامدهای تعارض, مدیریت تعارض, سبکهای گوناگون مدیریت تعارض غیر کارکردی, شرایط مناسب سبکهای پنجگانه مدیریت تعارض, تعریف مذاکره, ا,,,

عنوان: دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض و مذاکره
دسته: مدیریت ( رفتار سازمانی)
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 38
در این فایل بصورت جامع به بررسی موضوع مدیریت تعارض و مذاکره پرداخته ایم. این فایل شامل موارد زیر است:
تعریف تعارض
دیدگاهها به تعارض
( دیدگاه نظریه پردازان کلاسیک)
دیدگاه نهضت روابط انسانی
دیدگاه تعاملگرایان
انواع تعارض
سطوح تعارض در سازمان
فراگرد شکل گیری تعارض
پیامدهای تعارض
مدیریت تعارض
ایجاد تعارض کارکردی
روش نقادی
روش مجادله ای
سبکهای گوناگون مدیریت تعارض غیر کارکردی ( منفی )
شرایط مناسب سبکهای پنجگانه مدیریت تعارض( رقابت )
شرایط مناسب سبکهای پنجگانه مدیریت تعارض( همکاری )
شرایط مناسب سبکهای پنجگانه مدیریت تعارض( اجتناب)
شرایط مناسب سبکهای پنجگانه مدیریت تعارض( نرمش،سازش و رأفت )
شرایط مناسب سبکهای پنجگانه مدیریت تعارض( مصالحه )
تعریف مذاکره
اهداف و نتایج مذاکره
شاخص ها مذاکره اثر بخش
انواع مذاکره
راهبردهای مذاکره
انواع مذاکره کننده و روش های آن
انواع مذاکره کننده و روش های آن

 

دانلود مستقیم فایل