دانلود پاورپوینت (اسلاید) سرمايه فكري و اجتماعي – فایل جدید

دانلود پاورپوینت (اسلاید) سرمايه فكري اجتماعي, مفهوم سرمايه فكري, عناصر سرمايه فكري, سرمايه انساني, مديريت دانش و انواع دانش, مفهوم سرمايه اجتماعي, سرمايه انساني بعنوان يك منبع مزيت رقابتي, مدلهاي سرمايه انسان, عوامل مورد نياز براي موفقيت ساز,,,

عنوان: دانلود پاورپوینت (اسلاید) سرمايه فكري و اجتماعي
دسته: مدیریت ( مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 23 اسلاید
این فایل در 23 اسلاید در زمینه ‘ سرمايه فكري – اجتماعي’ طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس(ارائه کلاسی) برای درسهای مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
مقدمه
سرمایه
مفهوم سرمايه فكري
عناصر سرمايه فكري
سرمايه انساني
سرمايه ساختاري
سرمايه رابطه اي
مديريت دانش و انواع دانش
سرمايه انساني در سازمانها
فعاليت مديريت منابع انساني براي انواع ذخاير انساني
طبقه بندي سرمايه فكري
سرمايه انساني بعنوان يك منبع مزيت رقابتي
ابعاد مديريت با مشاركت بالا
مفهوم سرمايه اجتماعي
عنصر شناختي
مدلهاي سرمايه انساني
مدلهاي سرمايه انساني
مدل سيستماتيك سرمايه انساني
عوامل مورد نياز براي موفقيت سازمان
مدل مفهومي ارتباط بين عناصر
رابطه سرمايه انساني با عملكرد سازمان

 

دانلود مستقیم فایل