طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسته‌بنـدي گوشت قرمز – فایل جدید

با ظرفيت بسته بندي ,1600 تن گوشت قرمز در سال, طرح توجيه فني ,, مالي و اقتصادي , بسته‌بنـدي ,گوشت قرمز

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

بسته‌بنـدي گوشت قرمز

با ظرفيت بسته بندي
1600 تن گوشت قرمز در سال
خلاصه طرح

موضوع طرح : بسته بندي گوشت قرمـز

ظرفيت : 1600 تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كـل: 84/2455 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 84/245 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 2210 ميليون ريال

ميزان اشتغالزايي : چهـل و شـش نفر

دورة بازگشـت سرمايه: هجده ماه

مقدمــه :

بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه قابليت نگهداري بهتري را به كالا مي‌بخشد در كسب سهم بالاتري از بازار براي كالاي مورد نظر نيز مؤثر است.
نظريه پردازان بازاريابي ، دو نقش مهم براي بسته بندي متصور هستند كه عبارتند از نقش Protective و نقش Promotive . چنانكه از واژه به كار گرفته شده براي اين نقش ها نيز برمي‌ايد نقش نخست به وجه نگهداري و دوام حاصل از بسته بندي و نقش دوم به جنبه آگاهي دهنده و پيش برنده بسته بندي اشاره دارد.
از ديگر سو توجه ناكافي به موازين بسته بندي بهداشتي موجب گشته است كه محصولات مختلف غذايي كشور عليرغم دارا بودن كيفيت بسيار خوب در بدو توليد به دليل پيدايش پاره اي آلودگي‌هاي ثانويه و يا عرضه در اندازه ها و اشكالي خارج از استاندارد يا پسند بازار هدف نتوانند به بازارهاي جهاني راه يافته و مسير را براي افزايش سطح توليد داخلي هموار نمايند. بديهي است با اجراي طرح هاي فرآوري و بسته بندي بهداشتي ، محصولات غذايي توليدي كشور ، قابليت رقابت با محصولات مشابه خارجي را در بازارهاي جهاني خواهند داشت.
آلودگي و فساد مواد پروتئيني حيواني و فراورده هاي دامي موجب افت قابل توجه ارزش غذايي و نهايتا خروج مواد باارزش غذايي ازچرخه مصرف مي‌گردد . گوشت قرمز اعم از گوشت گاو، گوساله و گوسفند به عنوان يكي از اقلام عمده غذايي مردم به اشكال مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد و لذا رعايت بهداشت در تهيه و عرضه آن باعث افزايش سطح بهداشت عمومي جامعه مي‌گردد، با عنايت به اين موارد فرآوري و بسته بندي گوشت قرمز به ظرفيت يكهزار و ششصد تن در سال مد نظر ارائه دهندگان طرح مي‌باشد. ا

 

دانلود مستقیم فایل