طرح توجيه فني ، مالي و اقتـصادي بستـه‌بنـدي خــرمـا – فایل جدید

طرح توجيه فني , مالي و اقتـصادي,,بستـه‌بنـدي خــرمـا

طرح توجيه فني ، مالي و اقتـصادي

بستـه‌بنـدي خــرمـا
با ظرفيت بسته بندي 2000 تن در سال
خلاصه طرح

موضوع طرح : بسته بندي خـرما

ظرفيت : دو هزار تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور بويژه استان‌هاي جنوبي

سرمايه گذاري كـل: 54/1405 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 54/145 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1260 ميليون ريال

ميزان اشتغالزايي : 15 نفر

دورة بازگشـت سرمايه: پانزده ماه

مقدمـه :

درخت خرما درميان ساكنين مناطق خرما خيز ، درخت روزي وبركت ناميده شده وبخش اعظم انرژي مورد نياز آنان را تامين مي كند. بعلاوه ، در ميان ساكنين ساير نواحي نيز به عنوان يك ماده غذايي خوشمزه وانرژي زا ، علاقمندان بسياري دارد. با عنايت به تركيبات اصلي خرما،خصوصا ميزان موادقندي آن كه بطور متوســــط بين 75 تا80 درصد مي باشد،به ارزش غذايي آن بيشتر پي مي بريم .
هر100 گرم خرما(قسمت خوراكي ميوه)،حدود248 تا252 كالري انرژي توليد مي نمايد. مقايسه كالري توليدي اين ميوه باساير ميوه هاي تازه ، پتانسيل بالاي آن رانشان ميدهد ،بطوريكه مي توان آنرا باميوه هاي خيلي شيرين وخشك همچون مويز وكشمش بيدانه مقايسه نمود. موادمعدني موجود درقسمت گوشتي خرما عمدتاشامل پتاسيم، منگنز، آهن، كلسيم، سيليس و… بوده كه نسبت وميزان آنها بسته به ارقام مختلف ،متفاوت است.با اين وجود، خرما منبع مهمي براي تامين ويتامين بشمار نرفته وتنهابرخي از انواع ويتامين ،شامل ويتامين هاي, A B2 وB6 را دارا مي باشد.

مصارف خــــرما:
خرما داراي مصارف بسيارمتنوعي ازقبيل تازه خوري(خارك ورطب)، مخلوط باآجيل(انواع

 

دانلود مستقیم فایل