طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش و نگهداري زنبور عسل – فایل جدید

طرح توجيه فني , مالي و اقتصادي,طرح توجيه فني , مالي و اقتصادي,,پرورش گل و گياه در گلخانه,,( پيتوس و نخل زينتي ),,با ظرفيت دوهزار متر مربع,پرورش و نگهداري زنبور عسل


طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

پرورش و نگهداري زنبور عسل

خـلاصــه طــرح

موضوع طرح :پرورش و نگهداري زنبور عسـل

ظرفيت : هفتصد كندوي لانگسروت

محل اجراي طرح : قابل اجرا در اسـتانهاي آذربايجـان شـرقي، آذربايجـان غـربي، لرسـتان،
كردسـتان، مازندران، كرمان، خـوزستان، همدان و اصـفهان.

سرمايه گذاري كـل: 58/416 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 58/46 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 370 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 24 ماه

ميزان اشتغال زايي : 7 نفـر

مقدمــه :

عسل حاوي بيش از هفتاد ماده مفيد براي بدن انسان است. اساسا عسل از گلوكز، فروكتوز و منو ساكاريد ها ساخته شده است. همچنين عسل داراي آنزيم هاي مفيدي از جمله آميلاز، سوكراز، كاتالاز، پراكسيداز و ليپاز بوده و در رده بندي غذاهاي سرشار از آنزيمها مقام نخست را به خود اختصاص داده است. ضمن اينكه مواد معدني مختلفي مانند كلسيم، سديم، پتاسيم، منيزيم، آهن، كلر، فسفر، گوگرد و يد نيز در عسل يافت مي‌شوند.
عسل به عنوان يك ماده كامل

 

دانلود مستقیم فایل