طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش گل و گياه در گلخانه – فایل جدید

طرح توجيه فني , مالي و اقتصادي,,پرورش گل و گياه در گلخانه,طرح توجيه فني , مالي و اقتصادي,,پرورش گل و گياه در گلخانه,,( پيتوس و نخل زينتي ),,با ظرفيت دوهزار متر مربع

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

پرورش گل و گياه در گلخانه

( پيتوس و نخل زينتي )

با ظرفيت دوهزار متر مربع

خلاصه طرح

موضوع طرح : پرورش گل و گياه در گلخانه ( پيتوس و نخل زينتي )

ظرفيت : 2000 متر مربع

مجوز هاي لازم: جواز تاسيس از وزارت كشاورزي

سرمايه گذاري كـل: 1363 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 163 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1200 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 6/2 سال ( معادل 31 ماه )

سود ويژه : 57/487 ميليون ريال

ميزان اشتغالزايي : نه نفر

مقدمــه:

وضعيت جغرافيايي وطبيعي ايران به گونه اي است كه آسمان روشن و صاف و آفتاب گرم آن عامل مثبتي براي رشد و نمو برخي گياهان در فصول مختلف سال است اين امر باعث مي‌شود تا در آينده نه‌تنها از واردات بذر و قلمه گل و گياه كاسته شود بلكه سبب صادرات محصولات گلخانه اي نيز خواهد بود.
بايد توجه داشت كه فرآورده هاي گل و گياه زينتي بايد قادر باشند در بازارهاي داخلي و خارجي با فراورده‌هاي مشابه رقابت نمايند. در حقيقت كساني كه به كار پرورش گياهان زينتي مي‌پردازند زماني موفق خواهند بود كه همه ساله از محصولشان سود ببرند و براي دستيابي به اين منظور مسائل مربوط به كيفيت گل، ميزان محصول در واحد سطح ، زودرس يا ديررس بودن گل، هزينه توليد ، روشهاي بسته بندي ، حمل و نقل، بازاريابي و صادرات بسيار حائز اهميت است. بيشتر اين مسائل وابسته به شرايطي است كه گياهان در آن رشد و نمو كرده ، پرورش مي‌يابند و بعد به سوي بازارهاي مصرف مي‌روند.
عواملي نظير درجه حرارت هوا و خاك ، شدت نور، طول دوره روشنايي، ميزان رطوبت و تبخير در كيفيت و ميزان عملكرد بسيار مؤثر است.
ايـران ، موطن اصلي بسياري از گياهاني است كه امروزه به عنوان گياهان زينتي در گوشه و كنار دنيا كشت مي‌شوند. به طور مثال انواع لاله و زنبق و بسياري ديگر از گلها ريشه نژادي ايراني داشته و در كشورهاي ديگر دچار تغييرات ژنتيكي شده اند

 

دانلود مستقیم فایل