مقاله معنویت و فشار روانی – فایل جدید

مقاله معنویت و فشار روانی,مقاله معنویت ,فشار روانی,سلامت معنوی,معنویت و سلامت,معنویت و مذهب چگونه بر سلامت تاثیر می گذارند,مقاله معنویت و فشار روانی,سلامت معنوی,بهداشت معنوی

مقاله معنویت و فشار روانی
سلامت معنوی

از بهداشت معنوی تعاریف گوناگونی شده است. برخی از این تعاریف به وجود خدای متعال اشاره دارند، در حالی که تعاریف دیگر روحانیت را به ارتباطات یک نفر با دیگران با مکان و موقعیت او در این جهان ربط می دهد. به عنوان مثال ، یک تعریف، سلامت معنوی بیشتر می شود. تعریف دیگر سلامت معنوی ، توانایی کشف و بیان اهداف زندگی. یادگیری نحوه ی عشق ورزی، لذت ، آرامش و ارضاء ، تجربه کردن و کمک کردن به خود و دیگران برای رسیدن به خود شکوفایی کامل است.
به قول محقق پیشرو بانی برجسته سبک زندگی سالم قلب ، دکتر دین اُرنیش ، فقدان بهداشت معنوی و عاطفی علت اساسی بیماری قلبی است، چون فشار روانی ناشی از آن در رشد و گسترش ناشی از بهداشتی منفی که فرد را در معرض بیماری قلبی قرار می دهند، تاثیر می گذارد، بنابر این دکتر اُرنیش طراحی فعالیت ها برای کمک به افراد است تا پیوندشان را با خود ، دیگران و یک قدرت(نیروی) برتر افزایش دهند.
درمانگاه کاهش فشار روانی جان کبات-زین نیز بر اهمیت نقش بهداشت معنوی در کاهش فشار روانی و بهداشت عمومی تا کید می کند. با استفاده از مراقبه هشیار به بیماران درمانگاه آموزش می دهند که در زمان حال زندگی کنند و کاملا از احساسات، افکار و احساسات خود آگاه شوند که نتیجه ید آن کاهش درد مزمن ، اضطراب ، فشار روانی و افسردگی است. بنا براین پیشنهاد می شود نظیر مراقبه ، تصویر سازی ذهنی و حمایت گروهی ، در یک چهار چوب کلی و به عنوان ابزار نگریسته شود. برای غنی کردن مولفه های سلامت معنوی خود هشیاری ، به جای استفاده از فنون مصنوعی کاهش فشار روانی که به طور ساده به افراد کمک کنند آرامش یابند یا از مشکلاتشان بگریزند ، باید از سازو کار های ارتباط با دیگران و تعین هدف و غایت در زندگی بهتر گرفت.

 

دانلود مستقیم فایل