طرح توجيهي چسب عايق بندي خودرو – فایل جدید

طرح توجيهي ,چسب ,عايق ,بندي ,خودرو,طرح توجيهي چسب عايق بندي خودرو,,موضوع طرح : توليد عايقهاي رطوبتي خودرو,نوع توليدات : چسب عايق خودرو

طرح توجيهي چسب عايق بندي خودرو

موضوع طرح : توليد عايقهاي رطوبتي خودرو
نوع توليدات : چسب عايق خودرو
تعداد شاغلين : 11
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : 3155
سرمايه گذاري ثابت : 2930
سرمايه در گردش : 135
در آمد ساليانه: 1230
سود ويژه : 1091
دوره بازگشت سرمايه : 33 ماه
% نرخ باز دهي سرمايه : 36
-1 سرمايه گذاري ثابت طرح :
-1-1 زمين محل اجراي طرح :
متراژ زمين قيمت واحد (ريال ) قيمت كل ( ميليون ريال )
600 300000 2000
-2-1 محوطه سازي :
رديف شرح مساحت
(مترمربع)
هزينه واحد
( ريال )
هزينه كل
(ميليون ريال)
1 خاكبرداري

 

دانلود مستقیم فایل