طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليد چيپس سيب‌زميني – فایل جدید

طرح توجیهی,طرح تولیدی,تولید سیب زمینی,چیپس سیب زمینی,طرح توجيه فني , مالي و اقتصادي توليـد چيپس سيب‌زميني ,توليـد چيپس سيب‌زميني با ظرفيت 500 تن در سال

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد چيپس سيب‌زميني 
توليـد چيپس سيب‌زميني با ظرفيت 500 تن در سال 

خلاصه طرح 
موضوع طرح : توليد چيپس سيب‌زميني

ظرفيت : 500 تن در سال

سرمايه گذاري كـل: 1929 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 199 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1730 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: ده ماه

ميزان اشتغالزايي : چهارده نفر

روش توليد:
براي توليد چيپس ، لازم است از سيب زميني مرغوب استفاده شود . سيب زميني بايد درشت ، سالم ، كاملا رسيده وداراي كمترين مقدار گره وحفره در سطح آن باشد. پس از اينكه سيب زميني مرغوب انتخاب گرديد، درآب شسته مي شودتاگرد وخاك وهرگونه مواد خارجي سطح ازآن پاك شود. سپس بايدسيب زميني راپوست كنده وآن را بصورت تراشه هاي نازك درآورد پوست كندن سيب زميني توسط دستگاههاي سايش انجام مي گيرد. براي اين منظور دركارخانه ها بيشتر از روش سايش استفاده مي شود.دراين روش ضايعات سيب زميني بين 1 تا 4 درصد است ، كه اين مسئله بستگي به شكل ، اندازه وعمق گره هاوهمچنين مدت زماني داردكه سيب زميني در انبار نگهداري شده است .
چنانچه سيب زميني پوست كنده را درمعرض هوا قرار دهيم ، رنگ آن تيرة مايل به قهوه اي مي شود، كه پس از خشك شدن ، تبديل به خاكستري مي گردد.
پس از كندن پوست سيب زميني ، نوبت به تهيه تراشه هاي نازكي از آن مي رسد ،كه اينكار نيز بوسيلة ماشين صورت مي گيرد.بدينترتيب كه سيب زميني به داخل ظرف قيفي شكلي بنام هاپر ريخته مي شودوباعبور ازميان دستگاه مذكور، به درون ماشين برش سرازير مي گردد. در هنگام برش ، وبمنظور شسته شدن نشاسته از سطح تراشه ها، يك جريان آب دائمي بايد از روي آنها عبور نمايد.چنانچه نشاسته از سطح تراشه ها شسته نشود، باعث چسبيدن آن

 

دانلود مستقیم فایل