تحلیل محتوا علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی( ص۳۰تا۶۰) – فایل جدید

تحلیل محتوا علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی,تحلیل محتوا چهارم ابتدایی,تحلیل محتوا,تحلیل محتوا علوم تجربی,تحلیل محتوا علوم تجربی ابتدایی,تحلیل متن علوم تجربی بر اساس روش ویلیام رومی

تحلیل محتوا علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( ص۳۰تا۶۰)

بخشی از متن:
پیشگفتار 
سخنی با همکاران و والدین 

علوم تجربی یکی از یازده حوضه ی یادگیری در برنامه ی درسی برای شناخت افعال خداوندی جهت استفاده ی مسولانه از خلقت الهی با هدف نقش سازنده و رفع موانع در زندگی اجتماعی وهمچنین با چشم انداز بارآوردن فردی خلاق ومتفکر در حوضه ی توجه محتوای این کتاب گنجانده شده است .
تاکید این کتاب بیشتر بر استفاده از رسانه متناسب بودن با فعالیت جهت تسهیل یادگیری است شرایط زمانی برای تدریس این کتاب وجود ندارد .یعنی این که تدریس این کتاب در همه ی زمان  و در همه جا می تواند اتفاق بیفتد و خانه نقش مهمی در تسهیل شدن امر یادگیری ایجاد می کند .خانه می تواند نقش مهمی برای تسهیل اموخته های دانش اموزان باشد واموخته های دانش اموزان در خانه نباید جنبه ی جانشینی داشته باشد خانه می تواند. جنبه ی عملی دانش اموزان را در حوضه ی علوم وجهت کمک به درس علوم بالا ببرد .چون که تاکید اصلی این کتاب بر جنبه ی عملی است نه تئوری آن

فهرست عناوین
اهداف تصاویر فصل ها
قسمت میانی
قسمت پایانی
تحلیل متن بر اساس روش ویلیام رومی
تطابق تصاویر با متن
فنون تا کید تصاویر
نتیجه گیری
این کتاب دارای 13 فصل و 106صفحه می باشد

اهداف تصاویر فصل ها
فصل 5:تفهیم گرما و نقش آن در زندگی که  بسیاری از کارها بدون گرما امکان پذیر نیست و از خوارک انسان تا کارهای تجاری و مایحتاج های زندگی به جوری به گرما وابسته است.
فصل6:شناخت انواع سنگ و کاربرد در زندگی انسان سنگ های نقش های زیادی داشته اند از ساخت خانه یا اشیاهای زینتی و ساخت دژهای قوی در قدیم برای حفاظت از خود در برابر دشمنان
فصل7:آهن ربا و کاربرد آن در زندگی انسان بسیار زیاد است به طوری پیشرفت انسان در عرصه های تکنولوژیک بدون آن تقریبا امکان ناپذبر است

 

دانلود مستقیم فایل