گزارش کارورزی ۴ (چهار) رشته مشاوره فرهنگیان – فایل جدید

گزارش, کارورزی, ۴مشاوره, فرهنگیان,نمونه ی اقدام پژوهی 2با رویکرد مشاوره,,گزارش کارورزی ۴ (چهار) رشته مشاوره فرهنگیان

گزارش کارورزی ۴ (چهار) رشته مشاوره فرهنگیان
طبق سرفصل دانشگاه فرهنگیان.

فهرست مطالب
   
موضوع                                    صفحه
گزارش اولین جلسه کارورزی……………………………………………………4
شرح وظایف مربی پرورشی……………………………………………………..5
عمده کارهای که مربی پرورشی انجام می دهد و در دست اجرا دارد…………….7
گزارش مشارکت در فعالیت های مربی پرورشی………………………………..17
نمونه ی اقدام پژوهی 1با رویکرد مشاوره…………………………………….18
نمونه ی اقدام پژوهی 2با رویکرد مشاوره…………………………………….22
نمونه ی اقدام پژوهی 3با رویکرد مشاوره…………………………………….25
منابع……………………………………………………………………………29

گزارش اولین جلسه کارورزی4:

اولین جلسه ی کارورزی ترم جاری (ترم هفتم) که برای آخرین بار درس کارورزی را داشتیم همراه با دوستم به مدرسه ی……. رفتیم ، دیگر آن استرس را که در ترم های قبل داشتیم از بین رفته بود و با اعتماد به نفس  و آرامش کامل به اتاق مدیر مدرسه رفتیم ،و بعد از سلام و احوال پرسی گرم و صمیمی وظیفه و مسئولیت خود را در این ترم با مدیر در میان گذاشتیم و ایشان ما را به اتاق معاون پرورشی معرفی کرد.
بعد از ورود به اتاق معاون و سلام و احوال پرسی با ایشان وظیفه ی خود را مطرح کردیم و از معاون پرورشی خواستیم ما را در انجام این وظایف و اموری که یک مربی پرورشی بر عهده دارد یاری کند .
تنها تفاوت اساسی که کارورزی این ترم با ترم های قبلی داشت این بود که ما در این ترم ، شناخت کافی از نحوه ی انجام دادن وظایفمان در مدرسه داشتیم و دیگر آن استرس و اضطراب را که در ترم های قبل بود در این ترم نداشتیم.

شرح وظایف مربیان پرورشی مدارس  :

1-برنامه ریزی با تکیه بر روشهای نوین پرورشی مبتنی برساحتهای پرورشی به منظور ایجاد فرصتهای مناسب در مدارس
2-تهیه وتدوین برنامه سالانه وتقویم اجرایی آن.
3-برگزاری واقامه نماز جماعت با مشارکت فعال دانش اموزان وسایر کارکنان مدرسه.
4-همکاری هماهنگی وتعامل با مدیروسایر همکاران اموزشی وپرورشی مدرسه برای انجام وظایف محوله درچارچوب پست مورد تصدی.
5-همکاری بامدیر ومعاون پرورشی تربیت بدنی مدرسه در خصوص اولویت بندی وتدوین برنامه ها وپیش بینی منابع مورد نیاز فعالیتهای تربیتی با توجه به نیازها و ویژگی های دانش اموزان جهت ارائه وتصویب درشورای مدرسه .
6-همکاری با معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه و سایر همکاران در تهیه برنامه های فوق برنامه دانش اموزان (اردوها؛ بازدید ها نشستهای دانش اموزی؛ مسابقات و….) و پیشنهاد به مدیر مدرسه جهت انجام مراحل قانونی واخذ مجوز های مورد نیاز و تامین منابع لازم
7-تقویت حس مسئولیت پذیری دانش آموزان در برابر خود و دیگران از طریق مشارکت آنان در فعالیت های مختلف .
8-پیش بینی راههای مختلف تشویق دانش اموزان برای درک حفظ ارزشهای اسلامی –میهنی بگونه ی متعادل در کنار یکدیگر.
9-کوشش در جهت حفظ ارتباط و تعامل مطلوب معلم و دانش اموز به منظور حفظ ارزشهای معلم و شاگرد .
10-آشنایی با فن آوری اطلاعات و ارتباطات و مصادیق آن ( اینترنت؛ و….) و فناوریهای نوپدید
11- ایجاد و تحکیم ارتباط عاطفی و صمیمی با دانش آموزان به منظور تقویت ارزشهای اخلاقی؛ مذهبی و پیشگیری از آسیبهای رفتاری و اجتماعی

 

دانلود مستقیم فایل