پاورپوینت جامع کارن هورنای روانشناسی شخصیت – فایل جدید

پاورپوینت, کارن هورنای, جامع, روانشناسی, شخصیت,پاورپوینت جامع کارن هورنای روانشناسی شخصیت,اصول مورد قبول هورنای از نظریات فروید,برخی از موارد مهم اختلاف با فروید,نيازهاي ده گانه از نظر هورنای,زندگی هورنای,نیاز کودکی به امنیت,اضطراب بنیادین

پاورپوینت جامع کارن هورنای روانشناسی شخصیت – نیاز کودک به امنیت هورنای معتقد بود که کودکی تحت سلطه نیاز به امنیت قرار دارد که منظور او از آن،نیاز به امنیت و رهایی از ترس بود. امنیت کودک کلا بستگی دارد به اینکه چگونه والدین با او رفتار کنند. 

مطالب پاورپوینت:
زندگی هورنای(۱۸۸۵-۱۹۵۲)
نیاز کودکی به امنیت
اضطراب بنیادی
نیاز ها و گرایش های روان رنجور
خود انگاره آرمانی
روانشناسی زنانه
اصول مورد قبول هورنای از نظریات فروید
برخی از موارد مهم اختلاف با فروید
نيازهاي ده گانه از نظر هورنای

یک روانکاو آلمانی پیرو مکتب فروید بود. تبار هورنای در اصل نروژی و هلندی بود.
کارن هورنای بسیاری از نظریات فروید، از جمله نظریه معروف «غریزه جنسی» او را رد می‌کند. وی برخلاف فروید که علت اساسی بیماری های روانی را سرکوب نمودن تمایلات غریزی و از همه مهم‌تر غرایز جنسی می‌داند، معتقد است که بیماری‌های روانی حاصل روابط خشن و ناهنجار افراد محیط با کودک می‌باشد.

در جستوجوی محبت
ازدواج و کار
روانکاوی و جبران

نیاز کودک به امنیت

هورنای معتقد بود که کودکی تحت سلطه نیاز به امنیت قرار دارد که منظور او از آن،نیاز به امنیت و رهایی از ترس بود.
امنیت کودک کلا بستگی دارد به اینکه چگونه والدین با او رفتار کنند.

اضطراب بنیادی(اساسی)
احساس جدایی و درماندگی کودک در دنیایی که بالقوه خصومت‌گر است
 

 

دانلود مستقیم فایل