دانلود فایل اکسل داده های بازار آتی بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیر 95 – فایل جدید

دانلود فایل اکسل داده های بازار آتی بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیر 95, دانلود فایل اکسل داده های حجم معاملات, ارزش معاملات و تعداد معاملات بازا آتی بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیر 95 , دانلود داده های شرکتهای پذیرفته شده در بو,,,

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های بازار آتی بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیر 95
دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی
فرمت : excel
این فایل شامل فایل اکسل داده های حجم معاملات، ارزش معاملات و تعداد معاملات بازار آتی بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیر 95 می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.

 

دانلود مستقیم فایل