مقاله خشم، خصومت، پرخاشگری، بهره کشی، و خشونت – فایل جدید

مقاله خشم,خصومت, پرخاشگری, بهره کشی,خشونت, مقاله خشم, خصومت, پرخاشگری, بهره کشی, و خشونت

مقاله خشم، خصومت، پرخاشگری، بهره کشی، و خشونت

خشم ، هیجان طبیعی انسان ، پاسخ هیجانی نیرومند و ناخوشایندی به تحریک واقعی یا محسوس است. خشم زمانی ایجاد می شود که فرد ناکام ، جریحه دار، یا ترسیده باشد. در صورتی که خشم به طور مناسب کنترل شده و جسورانه ابراز شده باشد می تواند نیروی مثبتی باشد که به فرد  کمک کند تا  تعارض ها و مشکلات خود را حل کند و تصمیم گیری نماید. خشم در صورت لزوم ، با فعال کردن مکانیزم های پاسخ «جنگ یا گریز» سیستم عصبی سمپاتیک ، بدن را برای دفاع فعال از خود نیرومند می کند . اما در صورتی که خشم به طور نامناسب ابراز شده یا فروخورده شده باشد ،می تواند مشکلات جسمانی و هیجانی ایجاد کرده یا در روابط اختلال ایجاد کند.
     خصومت ، که پرخاشگری کلامی نیز نامیده می شود ، هیجانی است که از طریق بد رفتاری کلامی ، عدم همکاری ، نقض کردن مقررات یا هنجارها ، یا رفتار تهدید کننده ابراز می شود    (شولتز و وایدبک ، 2005). فرد در صورتی خصومت نشان می دهد که احساس کند تهدید شده       یا عاجز است .

 

دانلود مستقیم فایل