مقاله چالش محیط کار – فایل جدید

مقاله چالش محیط کار,انگیزه های کار کردن,مراحل رشد شغلی,رضایت شغلی,افزایش دادن رضایت شغلی,کار و استرس,نقش کارمند,چگونه می توان با استرس محیط کار کنار آمد؟,پیشگیری از خستگی مفرط

مقاله چالش محیط کار

اگر شغل تمام وقتی دارید، احتمالا وقت بیشتری را با همکاران و سرپرستان خود می گذرانید تا با خانواده یا دوستان خود. کار نتنها وقت ما را پر می کند، بلکه فرصت هایی را نیز برای پر کردن زندگی ما به شیوه ها ی دیگر تامین می کند. کار به ما کمک می کند تا مخارج زندگی خود را تامین کنیم. اما بسیاری از ما از کار خود ارضا میشویم و احساس خرسندی می کنیم. خود پنداره ی ما ممکن است با کاری که انجام می دهیم ارتباط تنگاتنگی داشته باشد. خیلی از ما برای انجام دادن کاری که مشغول آن هستیم چند سال را صرف آموزش دیدن می کنیم.

در این مبحث روی دنیای کار تمرکز می کنیم، اما این کار را از دیدگاه شخصی انجام می دهیم. ما انگیزه های کار کردن و مراحل موجود در رشد شغلی را برسی خواهیم کرد. خواهیم دید که چگونه آگاهی ما از شخصیت مان می تواند تصمیم گیری شغلی را بهتر کند. در ضمن خواهیم دید که چگونه روانشناسان در رشته ی روانشناسی صنعتی / سازمانی به آگاهی به عواملی که رضایت شغلی را بیشتر میکند کمک کرده اند.

مباحث

چالش محیط کار
انگیزه های کار کردن
مراحل رشد شغلی
رضایت شغلی
افزایش دادن رضایت شغلی
کار و استرس
نقش کارمند
چگونه می توان با استرس محیط کار کنار آمد؟
پیشگیری از خستگی مفرط

 

دانلود مستقیم فایل