دانلود پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت – فایل جدید

دانلود پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت, مروری بر سیستم هزینه یابی سنتی و مزایای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت, تعریف هزینه یابی بر مبنای فعالیت, فرآیند طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت, فعالیت های فاقد ارزش افزوده, هزینه یابی بر مب

عنوان: دانلود پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت
دسته: حسابداری- مدیریت مالی
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید 28 اسلاید
این فایل در زمینه ‘ هزینه یابی بر مبنای فعالیت ‘می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
مروری بر سیستم هزینه یابی سنتی و مزایای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
سلسله مراتب فعالیت ها
تعریف هزینه یابی بر مبنای فعالیت
هزینه های غیر مستقیم تولید
هزینه یابی کمتر یا بیش از حد ناشی از تنوع و گوناگونی محصولات:
هزینه یابی بر مبنای فعالیت و تخصیص هزینه ها:
فعالیت های فاقد ارزش افزوده
برا ی شناسایی فعالیت های فاقد ارزش افزوده ، توجه به چند نکته ضروری است
ملاحظات رفتاری فعالیت های فاقد ارزش افزوده
فرآیند طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
فرآیند اصلاح و بهبود فعالیت ها:
مراحل تحلیل فرآیند ارزش
پیچیدگی هزینه یابی بر مبنای فعالیت
تحلیل هزینه منفعت

 

دانلود مستقیم فایل