دانلود پاورپوینت نرم افزار و سخت افزار بهبود و بازسازی سازمان – فایل جدید

دانلود پاورپوینت نرم افزار و سخت افزار بهبود و بازسازی سازمان, فلسفۀ OD, اهداف برنامۀ OD, بهبود سازمان با استفاده از شبكه, ارتباط مدیریت كيفيت با آموزش, يادگيري گروهي, پيتر سنج: سير تحول مديريت كيفيت جامع, مديريت كيفيت جامع (TQM)

عنوان: دانلود پاورپوینت نرم افزار و سخت افزار بهبود و بازسازی سازمان
دسته: مدیریت
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 63 اسلاید
این فایل در زمینه ‘ نرم افزار و سخت افزار بهبود و بازسازی سازمان ‘می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
فلسفۀ OD
اهداف برنامۀ OD
فرهنگ سازماني
OD و فرهنگ سازماني
چگونگي تدوين الگوي بومي بهبود سازمان
تبيين ارزشها
تكنيكها (فنون) جامع
جلسه هاي رويارويي
قدمهاي جلسه هاي رويارويي
فعاليتهاي مديريت استراتژيك
بهبود سازمان با استفاده از شبكه
تئوري اقتضائي لارنس و لورش
مديريت سيستم(4) ليكرت
روش مداخلۀ RAT: تكنيك تجزيه و تحليل نقش
مزاياي برنامۀ مشاورۀ فرآيند
مداخله هاي فردي،بين افراد و فرآيند گروهي
عناصر رويارويي مؤثر از نظر ”والتون
آموزش حساسيت
تعامل متغيرهاي فرآيند آموزش حساسيت
تجزيه و تحليل مراوده اي(TA)
مراوده هاي بين افراد
مراوده هاي ضمني
ارتباط TA با OD
مداخله هاي برنامه ريزي زندگي-كارراهه
سيستمهاي فني-اجتماعي
كيفيت زندگي كاري(QWL)
گروه سازي
فرآيند گروه سازي(كرت لوين)
تكنيكهاي OD براي سطوح مختلف
مديريت كيفيت جامع (TQM)
پيتر سنج: سير تحول مديريت كيفيت جامع
يادگيري گروهي
ارتباط مدیریت كيفيت با آموزش
آموزش در چرخۀ كيفيت
كايزن
سازمانهاي فراگيرنده(يادگيرنده)
گردش مشاغل
مراحل انجام آموزش و پژوهش عملي

 

دانلود مستقیم فایل