دانلود پاورپوینت رهبري تحول – فایل جدید

دانلود پاورپوینت رهبري تحول,مهارتهاي رهبري,دو عامل برتر در مهارتهاي رهبري,تئوري X و Y مك گريگور,تئوري X و Y مك گريگور,تئوري X و Y مك گريگور,الگوهاي رهبري مبتني بر موقعيت,الگوهاي رهبري مبتني بر موقعيت ,الگوهاي رهبري مراوده اي,دگرگون سازي

عنوان: دانلود پاورپوینت رهبري تحول
دسته: مدیریت
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید:36 اسلاید
این فایل در زمینه رهبري تحول می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
مهارتهاي رهبري
دو عامل برتر در مهارتهاي رهبري
تئوري X و Y مك گريگور
تئوري X و Y مك گريگور
تئوري X و Y مك گريگور
الگوهاي رهبري مبتني بر موقعيت
الگوهاي رهبري مبتني بر موقعيت
الگوهاي رهبري مراوده اي/دگرگون سازي
الگوي اقتضائي فيدلرFeidlers Contingency Model
الگوي راهكار-هدف Path-Goal Model
الگوي رهبري موقعيت Situational Leadership
الگوي اقتضائي فيدلر
الگوي راه كار-هدف
الگوي رهبري موقعيت
الگوهاي رهبري مراوده اي/دگرگون سازي
وجه تمايز الگوي رهبري دگرگون ساز از رهبري مراوده اي
رهبري فره و الهام بخش
چهار عامل برجسته رهبري كه اسكلت الگوي رهبري دگرگون ساز را تشكيل مي دهد(از
فرآيند رهبري مراوده اي
الگوهاي رهبر/پيروي
ويژگيهاي پيروان مؤثر
مدير،عامل تحول
نقشهاي مدير بعنوان عامل تحول
فرآيند الگوي ابر رهبري

 

دانلود مستقیم فایل