دانلود پاورپوینت استراتژیهای تغییر و تحول سازمان – فایل جدید

مدیریت تحول, استراتژیهای تغییر و تحول سازمان, مديريت كيفيت جامع, استراتژي وظيفه اي, استراتژي رفتاري, استراتژيهاي تحول:سطح كلان (روندهاي نوين و در حال تكوين), سيستمهاي فني اجتماعي(الگو, پذيرش تغيير و رابطه آن با مشاركت

عنوان: دانلود پاورپوینت استراتژیهای تغییر و تحول سازمان
دسته: مدیریت
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 66 اسلاید
این فایل در زمینه استراتژیهای تغییر و تحول سازمان می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
الگوي عمومي تحول
ويژگيهاي هر برنامه تحول
استراتژيهاي تحول:سطح خرد
استراتژيهاي 4 گانه تحول
استراتژيهاي ساختاري
استراتژيهاي تكنولوژي
شمائي از الگوي غني كردن شغل
استراتژي وظيفه اي
استراتژي رفتاري
الگوي سه مرحله اي تغيير (كرت لوين)
الگوي فرآيند يادگيري (الگوي مراحل تغيير)
مراحل فرعي فرآيند دروني ساختن
الگوي انتقال يادگيري
تغييرهاي رفتاري:نمونه اي از الگوهاي كاربردي
كانونهاي بهبود كيفيت
ايستادگي در برابر تغيير
رويارويي با ايستادگي در برابر تغيير
پذيرش تغيير و رابطه آن با مشاركت
استراتژيهاي تحول:سطح كلان (استراتژيهاي تحول مبتني بر برنامه)
مقايسه انواع تحولهاي بنيادي سازمان
الگوي تحول مبتني بر برنامه
الگوي بهبود و بازسازي سازمان(بوبس)
ويژگيهاي بوبس
فنون بوبس
سطح فرد:فن بهبود مهارتهاي ارتباطي-الگوي پنجرۀ جو-هري
الگوي پنجرۀ جو-هري
سطح گروه:فن تشكيل گروه
انواع وابستگي وظيفه اي
ويژگيهاي پژوهش مبتني بر بازيافت
مراحل 6 گانۀ شبكه بوبس
هماهنگي اجرائي فنون بوبس:نمودار تحليل مسير
استراتژيهاي تحول:سطح كلان (روندهاي نوين و در حال تكوين)
روندهاي نوين و در حال تكوين
سيستمهاي فني اجتماعي(الگو)
مديريت كيفيت جامع

 

دانلود مستقیم فایل