دانلود پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ريزي استراتژيک – فایل جدید

دانلود پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ريزي استراتژيک,شرايط خاص صنايع و شرکت‌هاي داخلي ,مدل‌هاي نسل اول برنامه‌ريزي استراتژيک ,شناسايي فاکتورهاي بحراني موفقيت مدل‌ تدوين استراتژي براي شرکت‌هاي ايراني ,سنجش مدل‌هاي نسل اول در قبال عوامل کليدي موفق

عنوان: دانلود پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ريزي استراتژيک
دسته: مدیریت (مدیرت بازاریابی- مدیریت استراتژیک- مدیرت اجرایی)
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید 23 اسلاید
این فایل در زمینه ‘ روند توسعه مدل برنامه‌ريزي استراتژيک ‘می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
شرايط خاص صنايع و شرکت‌هاي داخلي
مدل‌هاي نسل اول برنامه‌ريزي استراتژيک
شناسايي فاکتورهاي بحراني موفقيت مدل‌ تدوين استراتژي براي شرکت‌هاي ايراني
سنجش مدل‌هاي نسل اول در قبال عوامل کليدي موفقيت
سنجش مدل‌هاي نسل اول در قبال عوامل کليدي موفقيت
مدل مطلوب برنامه‌ريزي استراتژيک شرکت‌هاي ايراني
مدل ‌CMS
مدل مطلوب برنامه‌ريزي استراتژيک
نقشه راهنماي مدل ‌CMS
مراحل مدل ‌CMS در برنامه‌ريزي استراتژيک
مراحل مدل ‌CMS در برنامه‌ريزي استراتژيک
سوابق اجراي مدل CMS در شرکت‌هاي ايراني
تغيير شرايط
مدل‌هاي نسل دوم برنامه‌ريزي استراتژيک
شناسايي فاکتورهاي بحراني موفقيت مدل‌ تدوين
استراتژي براي شرکت‌هاي ايراني
سنجش مدل‌هاي نسل دوم در قبال فاکتورهاي بحراني موفقيت
شرايط و محيط سازمان‌هاي داخل کشور در آن زمان
مدل جديد ‌HCMS ابزاري قدرتمند براي برنامه‌ريزي استراتژيک
نقشه راهنما (Road Map) مدل ‌HCMS ابزاري قدرتمند براي مديريت استراتژيک
سوابق اجراي مدل HCMS در شرکت‌هاي ايراني

 

دانلود مستقیم فایل