مقاله خانواده درمانی های استراتژیک – فایل جدید

مقاله خانواده درمانی ,مقاله خانواده درمانی های استراتژیک, نظریه پردازان استراتژیک اصلی,روان درمانی های استراتژیک

خانواده درمانی های استراتژیک
خانواده درمانی های استراتژیک،روش مدار بوده ودوره ی درمانشان کوتاه مدت است.ماهیت این نظریه ها در این فصل بررسی و مقایسه میشود.روان درمانی های استراتژیک،مدیون کار میلتون و اریکسون است. کار او بر بنیان گذاران این شیوه تاثیر زیادی داشت هدف اریکسون از درمان ایجاد تغییر بود.او معتقد بود که باید از منابع درمان جویانش استفاده کرده و «برای هر مشکل خاص،استراتژی مربوط به آن را طراحی کند.»«مادانز،1991؛ص 396» پس از آن به خاطر کمک به درمان جویانش برای فعال شدن در یاری رساندن به خود،با آنها کار کرد.او این کار را از طریق ارایه ی رهنمودها و پیشنهادهای غیر مستقیم ،انجام داد.وقتی که اعمال افراد نتایج سودمند در برداشت او به کسب بینش توسط افراد،اهمیت نمیداد.«اگر فروید یک کشییش فیلسوف از ایالات وینا بود،اریکسون یک جنگجوی سامورایی از ایلا ویسکانسینبود»
دو شاخه ی متمایز از خانواده درمانی های استراتژیک وجود دارد در حالی که هر دوی این شاخه ها در یک میراث مشترک،سهیم هستند.تفاوتهای موجود بین این شیوه ها توسط نظریه پردازان بیان شده،که در زیر آمده است:
•    خانواده درمانگران استراتژیک انجمن پژوهش ذهنی «MRI»
•    خانواده درمانگران استراتژیک انجمن خانواده درمانی به ویژه جی هی لی و کلومادونز
شکل MRIاز خانواده درمانی استراتژیک ، جزو قدیمی ترین شیوه های درمانی است این شکل نسلی از ‘گروه مطالعات ارتباطات’باتستون است.که از سال 1952 تا 1962 در ‘پالو آلتو’ هدایت شد.در بین فعالترین مدافعان پیشرفته ی این شیوه ‘پاول وازلاویک’ و ‘جان ویکلند’ قرار دارند. دیگر شخصیت های مرتبط با این شاخه از خانواده درمانی  استراتژیک ‘لین هافمن،پن و ریچارد رابکین’هستند.
نوع دوم خانواده درمانی استراتژیک آن نوعی است که توسط بنیان گذاران انجمن خانواده درمانی واشینگتن،به ویژه جی هلی کلو مادانه قرار دارند.این مکتب فکری در اواسط دهەی هفتاد،ایجاد شد اگر چه انجمنی که هلی و مادانز ایجاد کردند اکنون از بین رفته است(کیم،2000ب).با وجود این،هلی،مادانزوپیروان آنها برروی دیگر نظریه ه،نظریه پردازان و تیم های پژوهشگران که شامل اعضای گروه(MRI)پالوآلتو و گروه میلان ایتالیا میشد،تأثیر بسیار زیادی گذاشتند.
قالب این فصل بحث درباره ی اصول اصلی نظریه های استراتژیک به عنوان شیوه های منحصر به فرد امّا مرتبط،را دربر میگیرد.این بررسی توصیف مختصری از متخصصان مهم درگیر در تنظیم این نظریه ها را شامل می شود.بر تصورات اولیه وتکنیک های پایه ای این وضعیت‌‌ها نیز تأکید شده است. پس از آن درباره ی توجه درمانگران استفاده کننده از این جهتگیری ها،بحث می شود. سرانجام فرآیند و نتیجه ی این نظریه ها به همراه کمک های منحصر به فرد آنها به حوزه ی خا نواده درمانی،توصیف شده است.

 

دانلود مستقیم فایل