دانلود پاورپوینت نیازها و رفتار خریداران – فایل جدید

دانلود پاورپوینت نیازها و رفتار خریداران ,pptx, powerpoint, بازار فعال, بازار محتمل, بازار بالقوه, بازار پنهان , هفت (او) بازاریابی, سه نوع سیاست بازاریابی برای برآورده کردن نیازها, سه نوع سیاست بازاریابی برای برآورده کردن نیازها, سلسله مرا

عنوان: دانلود پاورپوینت نیازها و رفتار خریداران
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید:17 اسلاید
دسته: مدیریت بازاریابی -اصول بازاریابی
این فایل در زمینه ‘ نیازها و رفتار خریداران’ بوده که می تواند به عنوان سمینار در کلاس برای درس مدیریت بازاریابی ارائه شده و مورد استفاده قرار گیرد . بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
سه عنصر لازم برای تقاضا
بازار فعال
بازار محتمل
بازار بالقوه
بازار پنهان
هفت O (او) بازاریابی
سه نوع سیاست بازاریابی برای برآورده کردن نیازها
سلسله مراتب نیاز در بازارهای توسعه نیافته بترتیب از عالیترین به پست ترین
سلسله مراتب نیاز در بازارهای نیمه توسعه یافته
سلسله مراتب نیازها در بازارهای توسعه یافته
محرکهایی که هر مصرف کننده بطور همزمان در بازار با آن مواجه می شود
محرکهای محیطی
محركهاي بازيابي
عوامل فردی مؤثر در رفتار خریداران

 

دانلود مستقیم فایل