دانلود پاورپوینت تقسیم بازار و تعیین بازار هدف – فایل جدید

دانلود پاورپوینت تقسیم بازار و تعیین بازار هدف,pptx, powerpoint, مزایای تقسیم یک بازار بزرگ نا متجانس به خرده بازارها, سیر تکاملی تقسیم بازار, معیارها و ضوابط تقسیم بازار, متغيرهاي اصلي تقسيم بازار و اجزاء تشكيل دهنده آن, عوامل مؤثر بر انتخاب

دانلود پاورپوینت تقسیم بازار و تعیین بازار هدف عنوان:
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید:19 اسلاید
دسته: مدیریت بازاریابی -اصول بازاریابی
این فایل در زمینه ‘ تقسیم بازار و تعیین بازار هدف ‘ بوده که می تواند به عنوان سمینار در کلاس برای درس مدیریت بازاریابی ارائه شده و مورد استفاده قرار گیرد . بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
دلایل اینکه با تمامی متقاضیان بالقوه و بالفعل نمی توان رفتار مشابهی داشت
مزایای تقسیم یک بازار بزرگ نا متجانس به خرده بازارها
سیر تکاملی تقسیم بازار
بازاریابی انبوه یا یکنواخت
بازاریابی انبوه یا یکنواخت
بازاریابی تفکیکی یا تنوع کالا
بازاریابی متمرکز یا هدفدار
معیارها و ضوابط تقسیم بازار
تقسیم جغرافیایی
تقسیم جمعیتی
متغيرهاي اصلي تقسيم بازار و اجزاء تشكيل دهنده آن
روانی
رفتاری
عوامل مؤثر در تقسیم بندی بهینه بازار
سه استراتژی تعیین بازار هدف
استراتژی بازاریابی یکسان (غیرتفکیکی )
استراتژی بازاریابی متفاوت (تفکیکی)
استراتژی بازاریابی متمرکز (تمرکزی)
عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی بازاریابی

 

دانلود مستقیم فایل