دانلود پاورپوینت استراتژیهای بازاریابی در مرحله افول بازار – فایل جدید

دانلود پاورپوینت استراتژیهای بازاریابی در مرحله افول بازار ,خصوصيات سيستم مديريتي در مراحل چرخه عمر محصول,اهداف بازاریابی در مرحله افول ,استراتژی های مرحله افول بازار,متغیرهای وضعیتی استراتژی برداشت,استراتژی عوامل آمیخته بازاریابی برای استراژی ب

عنوان: دانلود پاورپوینت استراتژیهای بازاریابی در مرحله افول بازار
دسته: مدیریت
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید:40
مقدمه:
بیشتر محصولات به دلایل مختلف مانند تغییرات و پیشرفتهای تکنولوژی و همپنین تغییر نیاز مشتریان سرانجام وارد مرحله ی پیری یا افول خود در چرخه حیات محصول می شوند.با کاهش فروش و سودآوری بعضی از شرکتها صنعت را ترک خواهند کرد وشرکتهای باقیمانده نیز ممکن است حجم تولیدات خود را کاهش دهند ،آنها می توانند به سوی بخشهایی از یک بازار کوچکتر عقب نشینی کنند بودجه مربوط به ترویج محصولات خود را کاهش دهندومحصولات خود را با قیمت پاییین تری عرضه نمایند .
این فایل با فرمت پاورپوینت و در 40 اسلاید شامل بخشهای زیر می باشد:
ویزگیهای مرحله افول
خصوصيات سيستم مديريتي در مراحل چرخه عمر محصول
• اهداف بازاریابی در مرحله افول
استراتژی های مرحله افول بازار
متغیرهای وضعیتی استراتژی برداشت
استراتژی عوامل آمیخته بازاریابی برای استراژی برداشت
متغیر های وضعیتی استراتژی حفظ
استراتژی عوامل آمیخته بازاریابی برای استراتژی حفظ
متغیرهای وضعیتی استراتژی بازمانده سودآور
استراتژی عوامل آمیخته بازاریابی برای استراتژی بازمانده سودآور
متغیر های وضعیتی استراتژی بخش بازار بسیار خاص و کوچک
استراتژی عوامل آمیخته بازاریابی برای استراتژی بخش بازار بسیار خاص و کوچک
ماتریس نقاط مرجع استراتژی های مرحله افول
عوامل مزیت رقابتی
متغیر های وضعیتی استراتژی حفظ
تعيين جايگاه واحدهاي تجاري استراتژيك در ماتريس ليتل
استراتژی توسعه طبیعی
توسعه گزینشی
مرحله عمر كالا و موقعيت رقابتي
پیش بینی افول بازار
انواع روش های پیش بینی فروش
عوامل تعیین کننده جذابیت بازار
وفاداری
مهم ترین دلایل وفاداری مشتریان به یک شرکت
شاخص هاي سنجش وفاداري مشتريان
منابع و توانایی های سازمانی

 

دانلود مستقیم فایل