دانلود پاورپوینت آزمون و انتخاب کارکنان – فایل جدید

دانلود پاورپوینت آزمون و انتخاب کارکنان,اصول آزمون و انتخاب کارکنان, اهمیت دقت در گزینش, معتبر بودن آزمون , قابل اعتماد بودن آزمون, شیوه تعیین قابل اعتماد بودن یک آزمون, رعایت اصول اخلاقی و مقررات در آزمون , شیوه تعیین معتبر بودن یک آزمون , ا

عنوان: دانلود پاورپوینت آزمون و انتخاب کارکنان
دسته: مدیریت (مدیریت منابع انسانی)
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 22 اسلاید
این فایل در زمینه آزمون و انتخاب کارکنان بوده و شامل موارد زیر است:
اصول آزمون و انتخاب کارکنان، اهمیت دقت در گزینش، معتبر بودن آزمون ، قابل اعتماد بودن آزمون، شیوه تعیین قابل اعتماد بودن یک آزمون، رعایت اصول اخلاقی و مقررات در آزمون ، شیوه تعیین معتبر بودن یک آزمون ، استفاده از آزمون ها در عمل چگونه می توان در عمل افراد را آزمود؟، گزینش، مرکز ارزیابی مدیریت ، مصاحبه با کارکنان آینده ، انواع مصاحبه، مصاحبه ها تا چه اندازه مفید هستند؟ ، شیوه اجتناب از اشتباهات متداول به هنگام مصاحبه ، رهنمود هایی برای انجام دادن یک مصاحبه ، استفاده از سایر روش ها برای انتخاب کارکنان، بررسی سابقه و تماس با معرف ها ، آزمون صداقت گفتار ، کشف نادرستی

 

دانلود مستقیم فایل