دانلود پرسشنامه شایستگی مربی – فایل جدید

دانلود پرسشنامه شایستگی مربی,دانلود پرسشنامه, شایستگی مربی,پرسشنامه شایستگی مربی,فايل سانا

عنوان: دانلود پرسشنامه شایستگی مربی
دسته: مدیریت- روان شناسی
فرمت PDF:
تعداد صفحات: 11 صفحه
این فایل شامل پرسشنامه شایستگی مربی بوده و همچنین شامل بخشهای تفسیر نمرات- تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری می باشد.

 

دانلود مستقیم فایل