دانلود پرسشنامه سبکهای نفوذ ( تاثیرگذاری) – فایل جدید

دانلود پرسشنامه سبکهای نفوذ ( تاثیرگذاری),دانلود ,پرسشنامه سبکهای نفوذ ,( تاثیرگذاری),دانلود پرسشنامه تاثیرگذاری

عنوان: دانلود پرسشنامه سبکهای نفوذ ( تاثیرگذاری)
دسته: پرسشنامه روابط انسانی ( رفتار سازمانی- مدیریت منابع انسانی)
فرمت: PDF
تعداد صفحات: 7 صفحه
در این پرسشنامه، چهل عبارت که تشریح کننده تمایلات گوناگون می باشد،تشریح شده است. ضمن اینکه شامل بخشهای تفسیرنمره،تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری نیز می باشد.

 

دانلود مستقیم فایل