دانلود پرسشنامه خوش بینی- بدبینی – فایل جدید

دانلود پرسشنامه خوش بینی, بدبینی,دانلود پرسشنامه خوش بینی,دانلود پرسشنامه بدبینی,پرسشنامه

عنوان: دانلود پرسشنامه خوش بینی- بدبینی
فرمت: PDF
تعداد صفحات: 6
این فایل شامل پرسشنامه خوش بینی- بدبینی بوده که در آن 24 ضربالمثل بصورت 12 زوج عرضه شده است ٰ ضمن اینکه شامل بخشهای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه نیز می باشد.

 

دانلود مستقیم فایل