دانلود پرسشنامه مهارتهای بین فردی – فایل جدید

دانلود پرسشنامه مهارتهای بین فردی

عنوان: دانلود پرسشنامه مهارتهای بین فردی
فرمت: PDF
تعداد صفحات: 11 صفحه
در این پرسشنامه، چهار رویداد که حاوی کنش و واکنش ( تعامل ) بین افراد می باشدعرضه شده است. ضمن اینکه شامل بخشهای تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری نیز می باشد.

 

دانلود مستقیم فایل