پاورپوینت باز توانی ،نقش دما و زخم های فشاری در بیماری ام اس – فایل جدید

پاورپوینت باز توانی ,نقش دما و زخم های فشاری در بیماری ام اس ,,مفهوم بازتوانایی چیست؟,مراحل بازتوانی چند مورد هستند؟,ورزش چه تاثیری درفردی که دچار بیماری ام اس شده می گذارد؟,بیمار مبتلا به بیماری ام اس چه ورزش هایی می تواند انجام دهد؟

مفهوم بازتوانایی چیست؟
ورود فرد به محیطی جدید وآشنایی با افرادی است که آن ها هم وضعیتی مشابه با وی را دارا می باشند.
مراحل بازتوانی چندمورد هستند؟به طور خلاصه
دومورد
مرحله اول بازتوانی رساندن فردبه بالاترین حدپتانسیل عملکردی
مرحله دوم حفظ پتانسیل عملکردی که به آن مرحله نگهدارنده گفته می شودوهدف پیشگیری ازهرنوع کاهش ایجاد شده درمیزان توانایی بیمار می باشد
فهرست
مفهوم بازتوانایی چیست؟

مراحل بازتوانی چند مورد هستند؟
ورزش چه تاثیری درفردی که دچار بیماری ام اس شده می گذارد؟
بیمار مبتلا به بیماری ام اس چه ورزش هایی می تواند انجام دهد؟
ورزش های قدرتی چگونه برای بیماران ام اس انجام می گیرد؟
ورزش های هوازی به چه صورت انجام می گیرد؟
ورزش های کششی برای بیماران دارای ام اس به چه صورت انجام می گیرد؟
برای افرادی که دچار بیماری ام اس شده اند ورزش های آبی چگونه انجام می شود؟
چگونه فیزیوتراپ به شما کمک می کند؟
ورزش همراه با علایم ویژه بیماری ام اس
قدرت و وضعیت بدن
ورزش هایی که باعث راحت تر انجام دادن فعالیت های روزمره می شوند.
روش های کمک به بیمارام اس
چه مشکلاتی باحرکت کردن همراه است؟
نقش دما دربیماری ام اس
چرادمای بالا(گرما)روی بیمار ام اس تاثیر می گذارد؟
زخم های فشاری
چگونه می توان از بروز زخم های فشاری جلوگیری کرد؟
راهکارهایی برای جلوگیری ازپیشرفت زخم فشاری

نگرش همه جانبه دردرمان زخم های فشاری
مراحل زخم های فشاری

 

دانلود مستقیم فایل