تحقیق بررسی تاثیرات منفی شبکه های مجازی بر روی خانواده ها و جوانان – فایل جدید

مقاله بررسی تاثیرات منفی شبکه های مجازی بر روی خانواده ها و جوانان , بررسی تاثیرات منفی شبکه های مجازی بر روی خانواده ها و جوانان,فضای مجازی,ارزیابی تأثیرات اجتماعی فضای مجازی,تاثیر فضای مجازی در نارضایتی های خانوادگی,اعتیاد به اینترنت,بحران ,,,

 بررسی تاثیرات  منفی شبکه های مجازی بر روی خانواده ها و جوانان در قالب word  و در حجم 29 صفحه 

چکیده 
ظهور شبکه های اجتماعی جدید در دنیای امروز به همراه تغییر وتحولاتی که در فضای مجازی به وجود آمده ، که برابعاد مختلف زندگی فردی واجتماعی افراد ودر سطح کشورها وحتی بین الملل  تاثیر می گذارند .  موجب سست شدن قدرت فرهنگ ملی و متقابلا تحکیم قدرت ونفوذ فرهنگ غرب در عرصه های مختلف زندگی خانوادگی شده است که به دلیل ویژگی های خاص فضای مجازی و نو بودن این پدیده بسیاری از والدین فرصت و یا توان کافی برای آشنایی کامل ودقیق با این فضا و کاربرد های آن را به دست نیاورده اند . در حالیکه  جوانان و نوجوانان بسیاری جهت برقراری ارتباط و یافتن  دوستان جدید در شبکه های اجتماعی مجازی عضو  می شوند . اغلب از خطراتی که آنها را تهدید می کنند آگاه نیستند لذا این پزوهش به بررسی مهمترین آسیب های فضای مجازی و تاثیرات آن بر خانواده ها پرداخته و راهکار هایی جهت مقابله با شبکه های اجتماعی مجازی در ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ، آموزشی، و … ارایه شده است. پژ وهش حاضر از نوع پژوهش های تحلیلی – توصیفی می باشد . برای این منظور همه ی اطلاعات مورد نظر ما با مراجعه به کتاب ها و مروری بر مقالات و نشریات مرتبط ، و نیز جست وجو در پایگاه های اینترنتی چون Noormags  ، Magiran، Tebyan  ،Sid  و غیره جمع آوری شده است. سپس مطالب جمع آوری شده با توجه به هدف پژ وهش مورد دسته بندی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

کلید واژه: تاثیرات منفی شبکه های مجازی بر روی خانواده  ها و جوانان

مقدمه
فضای مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که با اینکه عمر خیلی زیادی ندارند، توانسته اند به خوبی در زندگی مردم جا باز کنند. گرایش به سایت های شبکه ی اجتماعی در سراسر دنیا همچنان رو به رشد است. شبکه های اجتماعی  یکی ازانواع رسانه های اجتماعی  محسوب می شوند. رسانه های اجتماعی امروزه به بخش جدایی ناپذیر زندگی بسیاری از مردم تبدیل شده اند.شبکه های اجتماعی  روی زندگی افرادی که از سراسر جهان در آنها عضو هستند هم بسیار تاثیر گذارند.

در واقع جهانی  شدن فرآیندی گریز ناپذیر است که پیامد های گترده ی آن ابعاد مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جوامع از جمله ایران اسلامی را تحت تاثیر قرار می دهد. از میان مقوله ی فرهنگ به عنوان رکن اصلی ،گسترده ترین عمیق ترین و پر نفوذ ترین مولفه جهان انسانی بیش از سایر مولفه ها این تغییرات را در خود بازتاب می دهد.(شرف الدین، 1386)
 
از سوی دیگر فرهنگ را باید مهمترین و غنی ترین منبع هویت  دانست .هویت در مقوله ی شخصیت  به معنای خوداساسی و مستمر فرد و مفهوم درونی و ذهنی  است که او از خویش به عنوان یک شخص دارد . در این معنا معمولا کیفیت و وی گی های شخص ،مثل هویت فردی ،هویت جنسی ،هویت شغلی ،هویت اجتماعی،هویت اخلاقی ،هویت فرهنگی ،هویت دینی و هویت ملی مشخص می شود. در این میان هویت فرهنگی در پروسه ی جهانی شدن تحت تاثیر و تغییرات زیادی قرار گرفته است.

تحول در تکنولوزی ارتباطی ،پیامد های وخیمی را برای جوامع ایجاد کرده و چالش ها و نگرانی هایی را به همراه آورده است . تکنولو ی های جدید ارتباطی موجب سست شدن قدرت های فرهنگ ملی و متقا بلا تحکیم نفوذ  فرهنگ غرب در عرصه های زندگی خانوادگی شده است.(کاظمی ،1376)

شکی نیست که مبدا تغییرات ارزشی وهدف تهاجمات فرهنگی خانواده است،تغییرات فرهنگی غرب وتغییرات ارزشی جامعه ،موجب ناامیدی افراد به آینده ،دور شدن از معنویات ،سست شدن بنیان خانواده،ایجاد شکاف بین والدین و فرزندان،بحران هویت ،زیر پا گذاشتن ارزش های مذهبی و دینی بالاخره تعارض و بحران ارزشی می شود .بنابراین برای اینکه ارزش ها و فرهنگ خانواده تغییر کند حتی اگر تحت تاثیر تهاجم فرهنگی باشد باید زمینه های لازم در درون ساختار خانواده وجود داشته باشد.(احمدی ،1389)

فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
روش پژوهش
اهمیت تحقیق
پیشینه ی تحقیق
فضای مجازی
ارزیابی تأثیرات اجتماعی فضای مجازی
تاثیر فضای مجازی در نارضایتی های خانوادگی
اعتیاد به اینترنت
بحران هویت و اختلال در شکل گیری شخصیت
تعارض ارزشها
گسترش ارتباطات نامتعارف میان جوانان
شکاف نسلی 
علل و عوامل شکاف نسلی
انزوای اجتماعی
بحث ونتیجه گیری
منابع ومآخذ  
روش پژوهش
پژ وهش حاضر از نوع پژوهش های تحلیلی – توصیفی می باشد . برای این منظور همه ی اطلاعات مورد نظر ما با مراجعه به کتاب ها و مروری بر مقالات و نشریات مرتبط ، و نیز جست وجو در پایگاه های اینترنتی چون Noormags  ، Magiran، Tebyan  ،Sid  و غیره جمع آوری شده است. سپس مطالب جمع آوری شده با توجه به هدف پژ وهش مورد دسته بندی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 

دانلود مستقیم فایل