پاورپوینت وسواس فکری و عملی و اختلالات مربوط – فایل جدید

پاورپوینت کامل اختلال وسواس فکری , عملی,وسواس فکری,عملی و اختلالات,وسواس فکری,عملی و اختلالات مربوط:,اختلال بدشکلی بدن:,ملاک های دی اس ام,5برای اختلال بدشکلی بدن:,اختلال ذخیره کردن:

 پاورپوینت وسواس فکری و عملی و اختلالات مربوط 
وسواس فکری،فکر،میل شدید،یا تصور مداوم وعود کننده ای است که فرد آن را بصورت مزاحم یا ناخواسته تجربه میکند.افراد سعی میکنند این وسواس فکری را نادیده بگیرند یا متوقف سازند,یا میکوشند آن را با پرداختن به فکر یا عملی دیگر بی اثر کنند.


وسواس فکری-عملی و اختلالات مربوط:

وسواس فکری،فکر،میل شدید،یا تصور مداوم وعود کننده ای است که فرد آن را بصورت مزاحم یا ناخواسته تجربه میکند.افراد سعی میکنند این وسواس فکری را نادیده بگیرند یا متوقف سازند,یا میکوشند آن را با پرداختن به فکر یا عملی دیگر بی اثر کنند.
فکر یا عملی که فرد از آن استفاده میکند تا وسواس فکری را متوقف سازد،،وسواس عملی نامیده می شود.
دراختلال معروف به اختلال وسواس فکری عملی افردا وسواس های فکری یا وسواس های عملی را با چنان شدتی تجربه می کنند که انجام دادن فعالیت های روزانه برای ان ها مشگل میشود.

-رایج ترین واسواس های عملی،تکرار رفتار خاصی مانند شستن و نظاوت کردن ،شمردن،منظم چیدن اشیا،وارسی کردن،و….شامل می شود.
-در مجموع به نظر میرسد که نشانه های اختلال وسواس فکری عملی چهار بعد عمده دارند:وسواس های فکری مرتبط با وسواس های عملی وارسی کردن،نیاز به داشتن تقارن و منظم چیدن اشیا،وسواس های فکری در مورد تمیزی همراه با وسواس های عملی شست وشو،و رفتار های مرتبط با ذخیره کردن.
-نظریه ها و درمان اختلال وسواس فکری-عملی:
-مبنای زیستی این اختلال ممکن است نابهنجاری هایی در عقده های پایه مناطق زیر قشری مغز باشد که  در کنترل جنبش های حرکتی درگیر هستند.
-درمان با کلومی پرامین یا داروهای بازدارنده جذب سروتونین ،مانند فلوکستین یا سرترالین،موثرترین درمان زیستی موجود برای  این اختلال میباشد.

مطالب:
وسواس فکری-عملی و اختلالات مربوط:
اختلال بدشکلی بدن:
ملاک های دی اس ام-5برای اختلال بدشکلی بدن:
اختلال ذخیره کردن:
اختلال موکنی:
برای موکنی:Dsm-5ملاک های
اختلال پوست کنی:
برای اختلال پوست کنی:Dsm-5ملاک های
……………………..

 

دانلود مستقیم فایل