پاورپوینت آشنائی با مبانی و اصول اوليه روش تحقيق – فایل جدید

پاورپوینت, آشنائی, با, مبانی, و ,اصول, اوليه, روش, تحقيق,

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 12 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

تحقيق بنيادی يا Basic Research

‘ تحقيقی است که برای گسترش و بسط دانش يا علوم پايه در يک نظام و بخاطر فهم آن طرح ريزی می شود. ممکن است همه يا بخشی از اين دانش در آينده کاربرد داشته باشد ولی معمولا خود محقق در کاربرد آن نقشی ندارد.’

تحقيق کاربردی يا Applied Research

‘ اين نوع تحقيق برروی يافتن راه حل مسائل فوری با ماهيت عملی متمرکز می شود و بنابراين اين تحقيقات جنبه عملی داشته و معمولاخود محققين درکاربرد نتايج دخيل می باشند.’

بنابراين تحقيق هم از ديدگاه فردی و هم از ديدگاه اجتماعی يک ضرورت است و انسانی که جستجو و تحقيق را در زندگی خود نداشته باشد، تصوری از رشد و تکامل هم برای او نمی توان داشت. علاوه براين ضرورت انجام تحقيق از ديدگاه علمی نيز انکار ناپذير است چه ‘تحقيق را مايه حيات علم دانسته اند.’

دسته بندي روش هاي تحقيق بر اساس نحوه گردآوري داده ها

دو دسته تقسيم مي شوند:

– تحقيق توصيفي يا غير آزمايشي شامل 5 دسته است: پيمايشي، همبستگي، پس رويدادي و …

– تحقيق آزمايشي به دو دسته تقسيم مي شود: تحقيق آزمايشي، تحقيق نيمه آزمايشي و شبه آزمایشی

فهرست مطالب و اسلایدها:

تقسيم بندی تحقيق

دسته بندي روش هاي تحقيق بر اساس نحوه گردآوري داده ها

تحقيق پيمايشي (Survey Research)
تحقيق همبستگي (Correlational Research)
تحقيق پس رويدادي (Ex-Post Facto)

تحقيق آزمايشي

 

دانلود مستقیم فایل