پاورپوینت جامع فشار شغلی – فایل جدید

تعریف فشار شغلی,منابع فشار شغلی,شبکه ارزیابی فشار شغلی,اثرات فشار روانی شغلی,پاورپوینت جامع فشار شغلی,دسته بندی شغل از نظر فشار روانی,فشارزاهای شغلی؟,محیط کار,نارضایتی شغلی,از پا افتادگی,زنان و کار بیرون از منزل, تعرض جنسی در محل کار,تعری,,,

پاورپوینت جامع فشار شغلی – در حجم 66 اسلاید با تصاویری زیبا – تعریف مفهوم فشار روانی شغلی بسیار سخت است.  بدیهی است این نوع فشار روانی، ناشی از کار است و فقط در انسان روی میدهد.

مطالب پاورپوینت:
تعریف فشار شغلی
منابع فشار شغلی
شبکه ارزیابی فشار شغلی
اثرات فشار روانی شغلی
مشاغل پر فشار
اثرات فیزیولوژیکی فشار شغلی
اثرات روان شناختی فشار شغلی
دسته بندی شغل از نظر فشار روانی
فشارزاهای شغلی؟
محیط کار
نارضایتی شغلی
از پا افتادگی
زنان و کار بیرون از منزل
 تعرض جنسی در محل کار
مداخلات مربوط به وضعیت زندگی
مداخلات ادراکی
مداخلات مربوط به برانگیختگی هیجانی
مداخلات مربوط به برانگیختگی فیزیولوژیکی
منبع

 بخشی از متن:
فشار شغلی چیست؟
تعریف مفهوم فشار روانی شغلی بسیار سخت است.
بدیهی است این نوع فشار روانی، ناشی از کار است و فقط در انسان روی میدهد.
برخی از این فشارزاها ذاتی شغل هستند، برخی دیگر به نقش کارکنان در سازمان مربوط اند و برخی دیگر به پیشرفت کار، روابط شغلی و ساختار و فضای سازمان بستگی دارد.

 

دانلود مستقیم فایل