پاورپوینت فصل پنجم کتاب سنجش و اندازه گیری (آزمون های صحیح غلط و جورکردنی) دکتر علی اکبر سیف – فایل جدید

پاورپوینت فصل پنجم کتاب سنجش و اندازه گیری,پاورپوینت فصل پنجم کتاب سنجش و اندازه گیری دکتر علی اکبر سیف,آزمون های صحیح ,غلط و جور کردنی,آزمون های عینی

پاورپوینت فصل پنجم کتاب سنجش و اندازه گیری (آزمون های صحیح غلط و جورکردنی) دکتر علی اکبر سیف
«سنجش واندازه گیری»

فصل 5

آزمون های صحیح –غلط و جور کردنی

بخشی از متن: 
آزمون های عینی
آزمون هایی هستند که هم سوال و هم جواب در اختیار آزمون شوندگان قرار می گیرد.
انواع آزمون عینی : صحیح غلط – تستی – جور کردنی
متداول ترین نوع آزمون عینی آزمون های تستی است.

ویژگی مهم آزمون های عینی این است که تصحیح جواب های آنها کاملا دقیق و عینی است و مصحح هیچ گونه دخالتی ندارد.

وجه تمایز:وجه تمایز آزمون های عینی با تشریحی و کوته پاسخ این است که در آزمون های عینی توانایی باز شناسی یا تشخیصی آزمون شوندگان را می سنجند ولی درتشریحی و کوته پاسخ یاد آوری آزمون شوندگان را می سنجند.

 

دانلود مستقیم فایل