500 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی – فایل جدید

500 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی,خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی,نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی

در این مجموعه با نام 500 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی تهیه و تنظیم گشته تمامی مطالب مهم کتاب مدیریت عمومی الوانی جمع آوری شده و شما با مطالعه این 500 نکته مهم تمامی نکات مهم کتاب را از بر خواهید کرد، و نیازی به مطالعه دوباره کتاب نخواهید داشت.

علاوه بر آن این 500 نکته تمامی نکات مهم قسمت ضمائم را نیز پوشش می دهد و با توجه به این که بیش تر افراد نسبت به قسمت ضمائم کتاب بی توجه می باشند، در حالی که در چند سال اخیر سؤالات متعددی از این مباحث در آزمون کارشناسی ارشد مطرح شده و هدف ما جمع آوری منبعی جامع و کامل از نکات مهم کتاب بوده ،

** باشد این مجموعه تحفه ای ناچیز به رهپویان علم و دانش**

 

دانلود مستقیم فایل