مقاله دوگانگی زبان در کودکان – فایل جدید

عصب شناسی دوزبانگی,عوامل مؤثر بر دوزبانگی,سن یادگیری دوزبانگی,طبقه بندی دوزبانگی براساس زمان شروع آموزش,زمان آموزش و نقش والدین,آموزش زبان دوم و آموزش دوزبانه,تعریف دوزبانگی,انواع دوزبانگی

موضوع:
دو زبانگی در کودکان

چکیده :
فراگیری زبان در عین حال که یکی از مراحل اولیه ی رشد در دوران کودکی است از شگفتی های این دوره نیز به حساب می آید . دوزبانگی همواره از مسائلی است که بر فرآیند آموزش و یادگیری افراد جامعه خود تأثیر دارد و پدیده ای است که در همۀ نقاط جهان مصداق دارد و افراد دو زبانه می توانند بر حسب مورد از آن زبان ها در رفع نیازهای ارتباطی خود استفاده کنند.
این مقاله کوشیده است تا ابعاد مختلف دوزبانگی را مورد بررسی قرار داده ، انواع مختلف و عوامل مؤثر بر دو زبانگی عصب شناسی و زمان آموزش دوزبانگی ، سن یادگیری ، استعداد و عملکرد تحصیلی افراد یک زبانه و دوزبانه و نقش والدین دوزبانه را تشریح کرده است . علاوه بر این ، این مشکلات و پیامدهای مثبت دوزبانگی را بر اساس پژوهش های انجام شده نه تنها در ایران بلکه با استفاده از مدارک و مآخذ مثبت در بعضی از کشورهای جهان نیز ، مورد بحث و بررسی قرار داده اند. بر حاصل مطالعات و بررسی های آنان نتایج به دست آمده نشان می دهد که دوزبانگی فی نفسه پدیده ای مثبت و مفید است که می تواند موجب پرورش توانایی ها و استعدادهای بالقوه فرد گردد.
 
فهرست :
فصل اول :

مقدمه
تعریف دوزبانگی
انواع دوزبانگی
عصب شناسی دوزبانگی
عوامل مؤثر بر دوزبانگی
سن یادگیری دوزبانگی
طبقه بندی دوزبانگی براساس زمان شروع آموزش
زمان آموزش و نقش والدین
آموزش زبان دوم و آموزش دوزبانه
فصل دوم :
تأثیر دوزبانگی بر هوش و یادگیری
آیا یادگیری دوزبان باعث مشکلات زبانی یا گفتاری می گردد؟
وضعیت تحصیلی کودکان دوزبانه
برای دوزبانه کردن کودکان از چه ابزاری می توان استفاده کرد؟
والدین چگونه می توانند کودکان خود را دوزبانه کنند ؟
والدین چه انتظاری باید از کودکان دو یا چند زبانه خود داشته باشند؟
دوزبانگی و نقش والدین
چند توصیه برای والدین
اثرات دوزبانگی
نتیجه گیری
منابع
 

و مِن آیاته خلق السموات و الأرض و اختِلافِ السِنَتِکُم و الوانِکُم إِن فی ذلک لِایاتٍ للعالمین. (سوره الروم آیه 22 ) و یکی از آیات او خلقت آسمان ها و زمین و اختلاف زبانهای شما و رنگهایتان است که دراینها آیاتی است برای بینندگان.

مقدمه :
فراگیری زبان در عین حال که یکی از مراحل اولیه ی رشد در دوران کودکی است ، از شگفتی های این دوره نیز به حساب می آید . طبق دیدگاه زبان شناسان ، در سنین سه تا پنج سالگی تقریباً همه کودکان به یک زبان تسلط می یابند . فراگیری زبان یک پدیده کاملاً طبیعی است و پیدایش آن در حیات کودک آن قدر ساده به نظر می آید . که با وجود پیچیدگی های بسیار ، آن را می پذیریم و از آن تعجبی نمی کنیم . اما از این عجیب تر ، توانایی برخی کودکان در فراگیری  همزمان دو یا چند زبان ، همزمان با هم در طول دوران کودکی است. در همان محدوده ی زمانی که یک کودک تک زبانه ، زبانی را می آموزد، یک کودک دو یا چند زبانه باید به یادگیری چند زبان ، همزمان هم بپردازد و آن ها را در موقعیت های اجتماعی متفاوت و مناسب به کار گیرد .
بسیاری از مردم درک کاملی از دوزبانگی ندارند ، همچنین بسیاری از والدین ، معلمان و متخصصان علوم کودک نیز اطلاعات کافی درباره ی این پدیده ندارند و با دید منفی به آن می نگرند وجود نگرانی نسبت به این پدیده ، بیش تر در جوامعی به چشم می خورد که اغلب بزرگسالان و به پیروی از آن کوکان جامعه ، تنها با یک زبان آشنا می شوند.

 

دانلود مستقیم فایل